Oferta - Szkoła Krzysztofa Augustyniaka

Prywatna Szkoła Podstawowa Podstawowa
Krzysztofa Augustyniaka
Certyfikat MEN
Prywatna Szkoła Podstawowa
Krzysztofa Augustyniaka
Przejdź do treści

Oferta

Oferujemy:

- ciekawe i nowoczesne formy kształcenia.
- klasy 14 - 16 osobowe
- udział uczniów w prestiżowych konkursach przemiotowycy i oplimpiadach
- język angielski jako obowiązkowy - 5 godzin w tygodniu w klasach od pierwszej do trzeciej, 4 godziny w klasach od  czwartej do ósmej
- język niemiecki jako obowiązkowy - 3 godziny w tygodniu w klasach od czwartej do ósmej
- język hiszpański w formie kursu
- wykwalifikowaną i profesjonalną kadrę nauczycieli
- bardzo dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe
- indywidualne podejście do ucznia, poszanowanie jego godności
- informatykę  od klasy pierwszej
- robotykę  - programowanie minirobotów jako lekcje obowiązkowe
- szachy jako lekcje obowiązkowe prowadzone w języku angielskim (licencjonowany instruktor)
- retorykę jako lekcje obowiązkowe
- pływalnię
- gimnastykę korekcyjną
- dodatkowe godziny języka polskiego
- dodatkowe godziny z matematyki
- dodatkowe godziny z fizyki
- w klasach I - III uczniowe odrabiają lekcje w szkole
-  liczne koła zainteresowań: plastyczne, teatralne, przyrodnicze,  matematyczne, informatyczne,    sportowe, taneczne, szachowe, j.                      angielskiego, historyczne, dziennikarskie, teatr w j.    niemieckim. młodych fizyków, chemiczne, biologiczne
- zajęcia świetlicowe ( świetlica od godz. 7.00 do 8.50 i od zakończenia zajęć do 17.30)
- zajęcia wyrównawcze
- wieloletną współpracę ze szkołą partnerską w Niemczech
- wycieczki klasowe i rajdy
- pikniki rodzinne
-  kolonie letnie i zimowiska, ze szkolną kadrą
- zajęcia logopedyczne,
- naukę gry na pianinie
- dyżury psychologa szkolnego
- obiady

Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
93-267 Łódź, ul Deotymy 7 tel. : 42 6437781 tel.: 42 6437781
Konto: 49 1020 3378 0000 1802 0106 8758
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
93-267 Łódź, ul Deotymy 7 tel.: 42 6437781
Konto: 49 1020 3378 0000 1802 0106 8758
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Wróć do spisu treści