Oferta - Prwatna Szkoła Podstawowa

Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Przejdź do treści

Oferta


Certyfikat
Ministerstwa Edukacji Narodowej
W naszej szkole oferujemy:

- ciekawe i nowoczesne metody i formy kształcenia.
- klasy 14 - 16 osobowe
- wysoki poziom nauczania potwierdzony bardzo dobrymi wynikami zewnętrznych  sprawdzianów i   egzaminów
- udział uczniów w prestiżowych konkursach przemiotowycy i oplimpiadach
- język angielski jako obowiązkowy - 5 godzin w tygodniu w klasach od pierwszej do trzeciej, 4 godziny w klasach od  czwartej do ósmej
- język niemiecki jako obowiązkowy - 3 godziny w tygodniu w klasach od czwartej do ósmej
- język hiszpański w formie kursu
- wykwalifikowaną i profesjonalną kadrę nauczycieli
- bardzo dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe
- indywidualne podejście do ucznia, poszanowanie jego godności
- informatykę  od klasy pierwszej
- robotykę  - programowanie minirobotów jako lekcje obowiązkowe
- szachy jako lekcje obowiązkowe prowadzone w języku angielskim (licencjonowany instruktor)
- retorykę jako lekcje obowiązkowe
- pływalnię
- gimnastykę korekcyjną
- dodatkowe godziny języka polskiego
- dodatkowe godziny z matematyki
- dodatkowe godziny z fizyki
- w klasach I - III uczniowe odrabiają lekcje w szkole
-  liczne koła zainteresowań: plastyczne, teatralne, przyrodnicze,  matematyczne, informatyczne,    sportowe, taneczne, szachowe, j. angielskiego, j. niemieckiego,    historyczne, dziennikarskie, teatr w j. niemieckim. młodych fizyków, chemiczne, biologiczne
- zajęcia świetlicowe ( świetlica od godz. 7.00 do 8.50 i od zakończenia zajęć do 17.30)
- zajęcia wyrównawcze
- wieloletną współpracę ze szkołą partnerską w Niemczech
- wieloletnia współpraca ze maiastem Stuttgart (wizyta nadburmistrza Stuttgartu w szkole).
- wycieczki klasowe i rajdy
- pikniki rodzinne
- teatr rodziców
-  kolonie letnie i zimowiska, ze szkolną kadrą
- zajęcia logopedyczne,
- naukę gry na pianinie
- dyżury psychologa szkolnego
- obiady
Non scholae sed vitae discimus
Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia.
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka w Łodzi
93-267 Łódź,   ul. Deotymy 7         tel. +42 6437781      e-mail  szkola@pska.lodz.ids.pl          Konto szkoły:  49 1020 3378 0000 1802 0106 8758
Wróć do spisu treści