KALENDARZ - Szkoła

   
prywatna szkoła podstawowa
Krzysztofa Augustyniaka


Prywatna Szkoła Podstawowa
Przejdź do treści
KALENDARZ                                        KALENDARZ.PDF
SPRAWDZIANY DYREKTORSKIE


Wieloletnią tradycją w naszej szkole są tzw. "sprawdziany dyrektorskie".
Sprawdzian prowadzony jest w formie pisemnej lub przy użyciu systemu Interwrite Response.
Celem sprawdzianu jest ocena poziomu nauczania.

Sprawdzian pisany jest w przez uczniów klas IV - VIi szkoły podstawowej oraz klasy  Ii i II gimnazjum  w zgodnie z wcześniej ustalonym terminem.
Wszystkie prace  po sprawdzeniu i ocenie trafiają do uczniów.
Przedmiot                                                        Data sprawdzianu
język angielski                                                     9 października 2017 r.
język polski                                                         31 października 2017 r.
matematyka                                                        22 listopada 2017 r.
historia                                                               14 grudnia 2017 r.
fizyka /przyroda                                                   12 stycznia 2018 r.
język niemiecki                                                    26 lutego 2018 r.
matematyka                                                        19 marca 2018 r.
język angielski                                                     24 maja 2018 r.

Sprawdziany rozpoczynają się o godzinie 9.45
Ustala się następującą skalę ocen prac pisemnych :
% wykonania                                                       ocena  
95%-100%  +  za wykonanie  dodatkowych
zadań o zwiększonym stopniu trudności                 Celujący
90%-100%                                                         Bardzo dobry
75%-89%                                                          Dobry
50%-74%                                                          Dostateczny
30%-49%                                                          Dopuszczający
0%  -29%                                                         Niedostateczny
Spotkania  z rodzicami
Spotkania Rady Szkoły
Rady pedagogiczne
12 września 2017 r. (wtorek) godz. 16.00
7 listopada 2017 r. (wtorek) godz. 16.00
23 stycznia 2018 r. (wtorek) godz. 16.00
6 marca 2018 r. (wtorek) godz. 16.00
15 maja 2018 r. (wtorek) godz. 16.00
18 września 2017 r. (pn) godz. 16.00
11 grudnia 2017 r. (pn) godz. 16.00
23 kwietnia 2018 r. (pn) godz. 16.00


6 listopada 2017 r. (poniedziałek) godz. 16.00
22 stycznia 2018 r. (poniedziałek) godz. 16.00
26 marca 2018 r. (poniedziałek) godz. 16.00
15 czerwca 2018 r. (czwartek) godz. 15.00 - klasyfikacja
18 czerwca 2018 r. (piątek) godz. 16.00 plenarna
Ostatnia aktualizacja:
_________________
Konto szkoły:   49 1020 3378 0000 1802 0106 8758        DO KOŃCA WAKACJI POZOSTAŁO >
Div w którym pojawi się odliczany czas
Wróć do spisu treści