Szkoła Krzysztofa Augustyniaka

Prywatna Szkoła Podstawowa Podstawowa
Krzysztofa Augustyniaka
Certyfikat MEN
Prywatna Szkoła Podstawowa
Krzysztofa Augustyniaka
Przejdź do treści
Aktualności:
Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 1 czerwca br. istnieje możliwość skorzystania z konsultacji z nauczycielami na terenie szkoły. Konsultacje odbywają się według ustalonego harmonogramu - poza planem nauczania zdalnego.
 
Jednocześnie informujemy, że utrzymana zostaje dotychczasowa możliwość indywidualnych i grupowych konsultacji online z nauczycielami - za pośrednictwem platformy Discord zgodnie z harmonogramem.
 
Uczniowie zainteresowani udziałem w konsultacjach na terenie szkoły po wcześniejszym ustaleniu konieczności takiego spotkania z nauczycielem,  zgłaszają się za pośrednictwem poczty elektronicznej Librus, przesyłając wiadomość do dyrektor szkoły p. Katarzyny Augustyniak-Kozłowskiej.
 
Termin konsultacji zostaje wyznaczony na dany dzień (wg harmonogramu) oraz ściśle określoną godzinę.  
 
Zgłoszenia należy przesyłać z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu konsultacji. W przypadku braku zgłoszeń na konsultacje z danym nauczycielem, nauczyciel nie będzie obecny w szkole. W konsultacjach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe (w przypadku stwierdzenia niepokojących objawów chorobowych konsultacje zostają odwołane, a komunikat o tym fakcie podany za pośrednictwem poczty dziennika elektronicznego).
 
Uczniowie i nauczyciele na terenie szkoły są zobowiązani do zasłonięcia ust i nosa odpowiednimi środkami ochrony osobistej, stosownie do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra
 
Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej, oraz zachowania dystansu minimum 2 metrów.
PROCEDURA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ KRZYSZTOFA AUGUSTYNIAKA W ŁODZI
W ZWIĄZKU Z CZASOWYM OGRANICZENIEM DZIAŁANIA JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY

1. Nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły pozostają do dyspozycji Dyrektora szkoły.
2. Nauczyciele podjęli gotowość pracy zdalnej z uczniami, wykorzystując dostępne formy kontaktu z młodzieżą, tj. e-dziennik, komunikatory internetowe, Facebook, prowadzenie zajęć online na platformie Office lub innej, pocztę służbową lub klasowe skrzynki mailowe.
3. Dyrektor szkoły wysyła komunikaty,  w których  informuje się uczniów i ich rodziców o bieżących decyzjach dyrektora oraz aktualnej sytuacji związanej z tymczasowym zawieszeniem zajęć szkolnych.
4. Administrator strony internetowej szkoły prowadzi zakładkę pod nazwą „zdalne nauczanie”, w której umieszcza plany nauki zdalnej uczniów opracowane przez nauczycieli oraz informacje o alternatywnych formach kształcenia, linki do platform edukacyjnych.  
5. Wychowawcy ustalają, czy wszyscy uczniowie mają dostęp do Internetu i przekazują  tę informację do dyrektora szkoły. W przypadku stwierdzenia braku dostępu uczniów  do Internetu przekazują uczniom informacje oraz materiały edukacyjne do samodzielnej nauki za pośrednictwem urządzeń, którymi dysponuje szkoła.
6. Wychowawcy pozostają w stałym kontakcie z nauczycielami uczącymi w ich oddziałach, a także rodzicami swoich wychowanków.
7. Nauczyciele  klasy ósmej opracowują plan zdalnego nauczania swoich przedmiotów, który będzie podstawą do opracowania harmonogramu zajęć  dla tej klasy.
8. Nauczyciele zobligowani są do przekazania uczniom instrukcji do samodzielnej pracy (należy wskazać strony podręczników, numery zadań i ćwiczeń, termin wykonania pracy).
9. Uczniowie zobowiązani są do uczestnictwa w zaproponowanych przez nauczycieli zajęciach, terminowego wykonywania i przesyłania do nauczycieli zadanych prac.  
10. Uczniowie zobowiązani są do sprawdzania wiadomości i komunikatów na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym, a także do informowania wychowawcę o niepokojących sytuacjach związanych z pracą samodzielną.  

Dyrektor Szkoły
Katarzyna Augustyniak-Kozłowska

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO
Tytuł: Mistrz Ortografii kl. II zdobyła: Julia Ś.
Mistrz Ortografii kl. III zdobył: Antoni P.
Miejsca II: Małgorzata W. kl. II, Filip C. kl. III
Miejsca III: Wiktor Z. kl. II, Stanisław P. kl. III
WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU KALIGRAFICZNEGO KLAS PIERWSZYCH
Tytuł: Mistrz Kaligrafii zdobyli: Jan J. kl. I b, Julian P. kl. I a
Miejsce II: Matylda C. kl. I a,
Miejsce III: Adam T. kl. I a
Gratulujemy!
FINANSOAKTYWNI
Informujemy, że nasza szkoła bierze udział w programie edukacyjnym Finansoaktywni.
Finansoaktywni to program edukacyjny dla uczniów i nauczycieli organizowany przez Ministerstwo Finansów. Tegoroczna edycja skierowana jest do 5., 6., 7. i 8. klas szkół podstawowych, a jej misja brzmi: Planujemy budżet. Dzięki udziałowi w programie uczniowie dowiedzą się m.in. jak duże znaczenie ma budżet – od osobistego i rodzinnego, aż po budżet państwa oraz w jaki sposób możemy decydować o wydatkach w naszym miejscu zamieszkania.
Koordynator projektu Katarzyna Augustyniak-Kozłowska
LECIMY W KOSMOS
Klasy pierwsze wybrały się w kosmos🚀🚀🚀
Na zajęciach pierwszaki przygotowały rakiety, łaziki i centrum dowodzenia lotami kosmicznymi. Gdy wszystko było gotowe, zaczęło się odliczanie ... i niesamowita przygoda.
Po fascynującej podróży bezpiecznie wylądowaliśmy w naszych klasach.
To było super przeżycie👍👍👍
MŁODZI CHEMICY
Uczniowie klasy 7a wzięli udział w szkolnym konkursie chemicznym. Ich zadaniem było rozwiązanie 12 zagadek chemicznych, które pojawiały się codziennie w okresie świątecznym na tablicy informacyjnej. Wszyscy chętnie i systematycznie zmagali się z łamigłówkami chemicznymi. Wyłonieni laureaci otrzymali następuje nagrody :

Złota kolba powędrowała do Weroniki i Leny
Srebrną kolbę zdobyli Maya oraz Krzysztof
Brązowymi kolbami cieszą się Alicja oraz Wiktoria.
Wszystkim Dużym Chemikom życzymy dalszych sukcesów!                
Angelika Kobus
DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU
Światowy Dzień Bezpiecznego Internetu, pod hasłem "Dzień Bezpiecznego Internetu:Działajmy razem!".
Z tej okazji w naszej szkole na lekcjach informatyki odbyła się krótka prelekcja, której celem było zainicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.
Dzieci miały okazję obejrzeć kreskówki przestawiające niebezpieczne sytuacje, które mogą napotkać osoby nie stosujące się do zasad bezpiecznego korzystania z sieci.
Na koniec lekcji każda klasa rozwiązła quiz, który sprawdził kto stał się prawdziwym Sieciakiem i kto zapamiętał co wolno a czego nie powinno się udostępniać w sieci.
Angelika Kobus
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO
Dzień ten ma na celu podkreślenie różnorodności językowej świata, zwrócenie uwagi na języki zagrożone i ginące. To święto ma nam uświadamiać, że chronimy język ojczysty także po to, by nie zagubić tożsamości kulturowej. Warto na co dzień dbać o jego czystość, poznać historię, bogactwo dialektów i tajniki frazeologii.
W związku z tym dniem w naszej szkole przeprowadzono plebiscyt na najpiękniejsze słowo polskie, najpopularniejszego prozaika i najpopularniejszego poetę.
Karteczki z propozycjami zbierali uczniowie klasy VB. Wyniki plebiscytu zostaną ogłoszone w poniedziałek 24 lutego.
Posługujmy się piękną polszczyzną i pomyślmy o oryginalności naszego języka i kultury.
Niech ogonki Was nie przerażają, bo dzięki nim Polacy swój język mają.  Niech kreski i kropki przy literach tkwią i oryginalną ozdobą języka są!
Honorata Szadkowska
SUKCES MAKSA
Z radością informujemy, że Maksymilian z klasy VIIb zakwalifikował się do zawodów II stopnia Olimpiady Informatycznej Juniorów. Uczeń rozwiązał wiele skomplikowanych problemów programistycznych, Zawody II stopnia odbędą się 14 marca. Gratulacje dla Maksa i życzenia powodzenia w kolejnym etapie olimpiady.

Matematyka może być ciekawa.   
Lekcja w czwartej klasie.
100 LAT DLA PANI DYREKTOR !
Kasiu - wszystkiego najlepszego i spełnienia marzeń.
CZWARTA KLASA WYGRYWA
Pola z klasy IV zajęła pierwsze miejsce, Klara z klasy IV trzecie miejsce w konkursie Dzień z życia w Pałacu Herbsta, zorganizowanym przez Muzeum Pałac Herbsta. Opiekunką laureatek jest p. Marta Rudnicka-Nowak. W konkursie uczestniczyła również Gabrysia.
Gratulujemy !
DEUTSCHFREUND
W listopadzie uczniowie klas 5-7 wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie z Języka Niemieckiego Deutschfreund. Miło nam poinformować, że nasza szkoła osiągnęła bardzo wysokie wyniki zarówno w województwie, jak również w kraju.
Wyróżnienia otrzymali: Maciej kl.5b, Julia kl. 6a, Zuzanna kl. 6a, Nadia kl. 6b, Lena kl. 7a, Weronika kl. 7a i Wiktor kl.7b.

Uczeń klasy 7b Jan został laureatem tego konkursu, zajmując 1 miejsce w województwie i 2 miejsce w kraju. Nagrodą za uzyskanie tak wysokiego wyniku jest tygodniowy pobyt na obozie talentów. Gratulujemy!
Życzymy wszystkim kolejnych sukcesów. (Aleksandra Liskowicz)
MATEMATYCY
Z radością informujemy, że do następnego etapu konkursu Matematyka Moja Pasja zakwalifikowali się Weronika Padzik, Jan Krawczyk z klasy VII oraz Mateusz Warda z klasy VIII Gratulujemy!!!
Konkurs jest organizowany przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego wraz z Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Uniwersytetu Łódzkiego przy współudziale Polskiego Towarzystwa Matematycznego.
Katarzyna Augustyniak-Kozłowska, Adam Komorowski
DZIĘKUJEMY
Anita i Pola, dziękujemy za wasze zaangażowanie, duże serca i radość z pomagania.
Drodzy rodzice, dziękujemy za przykład budowania wspólnoty . Jesteście wspaniali !
Tradycyjne puszki rozliczone.
Debiutująca wolontariuszka Anita Dolder uzbierała 1479.74 dzięki Wam drodzy Łodzianie, uczniowie i rodzice uczniów Prywatnej Szkoły Podstawowej Krzysztof Augustyniaka
Uczniowie naszej szkoły przekazali 3844,64 zł na rzecz Fundacji Gajusz.
Pieniądze zostały zebrane w trakcie grudniowych sprzedaży słodyczy.
Dziękujemy !
BAL KARNAWAŁOWY 2020
Zabawą na lodowym szczycie rozpoczynamy ferie zimowe.
DLA CHORUJĄCYCH DZIECI
Tradycją w naszej szkole stały się kiermasze, z których dochód przeznaczamy dla Fundacji Gajusz.
Fundacja wspiera chorujące dzieci.
Należało zorganizować sprzedaż, ustalić ceny i rozliczyć kasę. Pomagamy, uczymy się odpowiedzialności i ekonomii.
SZKOLNA WIGILIA – PRZY STOŁACH
Wigilijny poczęstunek. Były kolędy i klasowe rozmowy. Ograniczyliśmy korzystanie z plastiku.
Dziękujemy rodzicom, którzy pomogli przygotować klasy do wspólnego ucztowania.
SZKOLNA WIGILIA – ŻYCZENIA
Każdego roku składamy sobie najlepsze życzenia świąteczne.
W tym dniu jesteśmy jedną wielką rodziną.
DLA GAJUSZA
Tradycją w naszej szkole stały się kiermasze, z których dochód przeznaczamy dla Fundacji Gajusz.
Fundacja wspiera chorujące dzieci.
Należało zorganizować sprzedaż, ustalić ceny i rozliczyć kasę. Pomagamy, uczymy się odpowiedzialności i ekonomii. Dziękujemy wszystkim wspierającym nasze działanie.
PIDŻAMA PARTY
Nocne życie szkoły z piątku na sobotę. Rodzice mieli trochę spokoju. Dziękujemy wszystkim nauczycielom za zorganizowanie świetnej imprezy i dopilnowanie, by budynek szkoły mógł normalnie funkcjonować w poniedziałek.
EDI PINGWIN
Lasy week the students from Year 5 to 8 took part in English competition called EDI Pingwin. They faced 30 demanding questions concerning vocabulary, grammar and reading comprehension. The results shall arrive after winter holiday.
W zeszłym tygodniu uczniowie klas 5-8 wzięli udział w ogólnopolskim konkursie języka angielskiego EDI Pingwin. Musieli się zmierzyć z 30 trudnymi pytaniami z zakresu gramatyki, słownictwa i czytania ze zrozumieniem. Wyniki poznamy po feriach. (Jacek Szychowski)
WIZYTA W BANKU
Klasa II odwiedziła IV Oddział Banku PKO BP w Łodzi. Dzieci poznały historię banków i sposoby zabezpieczeń banknotów. Uczniowie zobaczyli maszyny do liczenia banknotów i bilonu, dokonali wpłat BLIKIEM z telefonu. Chętni usiedli w fotelu dyrektora banku. Wycieczkę przygotowała pani Małgorzata Sas. Dziękujemy pracownikom banku.
PROJEKT NEWTON ROOM
Uczniowie klasy VIII wzięli udział w zajęciach z dziedziny lotnictwa z wykorzystaniem czterech symulatorów lotów w Liceum Politechniki Łódzkiej. Celem tego projektu jest pokazanie uczniom, jak zagadnienia z dziedziny nauk ścisłych są wykorzystywane w praktyce oraz zachęta do kształcenia się w przedmiotach matematycznych. (Marcelina Krenz)
ANDRZEJKI
Dziś poznaliśmy naszą przyszłość. Będzie wspaniale.
Całość przygotowała klasa VIII.
MISS POLONIA 2019
Tegoroczne wybory wygrała młodziutka Karolina Bielawska - absolwentka naszej szkoły.
20-latka z Łodzi została okrzyknięta najpiękniejszą Polką.

Gratulujemy !
BIOLOGIA – MODELE KOMÓREK
Nasi młodzi przyrodnicy wykonali wspaniałe modele komórek. Za tworzywo posłużyły: plastelina, styropian, różnorodne masy oraz ciasto.
Prace powstały z inspiracji nauczycielki biologii pani Mirosławy Buchowicz.
Autorzy prac :
klasy piąte: Rozalia, Antoni, Michał, Bartek, Agata, Wiktoria
klasy szóste: Martyna,
klasy 7 Maja, Magda, Eliza, Wiktoria, Maria, Aysenur, Maya, Lena, Wiktoria, Weronika, Alicja
POMOC DLA ZWIERZĄT

Kolejny raz byliśmy w Fundacji Niechciane i Zapomniane - SOS dla Zwierząt
https://www.facebook.com/niechciane/
Zawieźliśmy: karmę, zabawki, szampony i koce. Pieski bardzo cieszyły się z naszych
odwiedzin, była okazja do zabawy.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do pomocy zwierzakom
- klasa VIIb i VIIa.
DZIEŃ POSTACI BAJKOWYCH
Bardzo lubimy przeistaczać się w bohaterów z ulubionych bajek. Starsi uczniowie stworzyli nam zaczarowany świat i przedstawili ciekawe inscenizacje.
Lektury wybrała pani Małgorzata Bednarek. Starszych uczniów przygotowała pani Honorata Szadkowska. To był wesoły i kolorowy dzień.
NAUKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PRAKTYCE
- przygotowanie z rodzicami wypieków
- kalkulacja kosztów
- marketing i zorganizowanie sprzedaży
- rozliczenie wpływów
- wybór i zakup karmy dla zwierząt
- dostarczenie karmy do schroniska

Zebrano 783 zł
Całość przygotowała klasa VIIb – dziękujemy.
KONKURS EKOLOGICZNY
 Uczniowie naszej szkoły zgłosili do konkursu swoje prace i wykonali z odpadów "Śmieciaki".
Od 28 października do 13 listopada na stronie konkursu www.fbserwiskonkurs.pl odbywa się internetowe głosowanie.
Autorzy prac:
nr 68 - Klara klasa 4, nr 72 - Martyna klasa 4, nr 152 - Amelia, Alicja i Wiktoria klasa 7a, nr 154 - Antonina i Zuzanna klasa 6b, nr 257 - Michał, Barbara i Wojciech klasa 5a, nr 256 - Martyna i Nadia klasa 6b.   
Należy się zarejestrować i zalogować i można każdego dnia oddać 10 głosów.  
Prosimy o głosy i z góry serdecznie  dziękujemy.
ALICJA NA PODIUM
Brązowy medal na VIII Turnieju o Puchar Prezydenta Miasta Bielska-Białej zdobyła uczennica ósmej klasy Alicja Wojciechowska. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
XXV LAT WSPÓLNEJ PRACY
   Pan Dariusz Cecuła nauczyciel języka polskiego i Pan Adam Komorowski nauczyciel matematyki pracują w naszej szkole od 25 lat.
Składamy najserdeczniejsze podziękowanie za rzetelną, dwudziestopięcioletnią pracę i ogromny wkład włożony w rozwój szkoły.
Dzięki Panów zaangażowaniu, oddaniu pracy z dziećmi i młodzieżą nasi uczniowie i uczennice mogą skutecznie realizować swoje marzenia.

Życzymy wielu sukcesów zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.
Z wyrazami szacunku Maria i Krzysztof Augustyniakowie
ŚLUBOWANIE PIERWSZEJ KLASY
Tradycyjnie w Dniu Edukacji Narodowej w naszej szkole odbyło się Ślubowanie Pierwszoklasistów.
Uroczystość zorganizowały panie Agata Łakomiak i Mariola Wardęszkiewicz. Dzieci zaśpiewały wiele piosenek (również po angielsku) oraz wykazały się znajomością obowiązków uczniowskich. Uczniowie zasłużyli na zaszczytne miano pierwszoklasisty i odbiór legitymacji szkolnej. Ślubowanie odebrała dyrektor szkoły pani Katarzyna Augustyniak-Kozłowska. Życzymy pierwszakom szkolnych sukcesów i rozwijania talentów.
               
MY JUŻ PO WYBORACH

    Nasza szkolna społeczność w demokratycznych wyborach zdecydowała,
że przedstawicielami uczniów w   Samorządzie będą: Staś i Adam z klasy ósmej
oraz Wiktor z klasy 5a.


Gratulujemy i zapraszamy do pracy.
UWAGA KONKURS DLA UCZNIÓW SZKOŁY
Pierwsze pytanie - 07.10 godz. 19.00
ŚWIATOWY DZIEŃ UŚMIECHU
Uśmiech jak promyk słońca. Dziś w szkole było bardzo słonecznie. 😀
BYĆ ZE SOBĄ TO DUŻO WIĘCEJ NIŻ KLIKANIE !
Klasa VII b                (wychowawczyni - pani Dorota Michałowicz)
MY IDOL

On the 27th September students from Year 6 gave presentations titled "My Idol". Interestingly enough, among such idols as popular youtubers, actors or singers one could also find examples of family members :) Great! All presentations were evaluated by Mr Jacek Szychowski

27 września uczniowie klas 6 przedstawiali prezentacje multimedialne na temat swoich idoli. Co ciekawe wśród rzeszy jutuberów, aktorów i piosenkarek znalazło się również miejsce np. dla członków rodziny :) Prezentacje wysłuchał i ocenił pan Jacek Szychowski.
MALI CHEMICY - rozwijamy pasje.

Kto potrafi napompować balon nie używając pompki ?
Zajęcia przygotowała pani Angelika Kobus.


KOŁO -  FASCYNUJĄCY ŚWIAT SZACHÓW
Królewska gra w królewskim wykonaniu.
Zajęcia prowadzi instruktor szachowy pani Marcelina Krenz
MALI CHEMICY W AKCJI
W szkole uczono nas, że wyróżniamy 3 stany skupienia materii: stały, ciekły i gazowy.
Okazuje się, że jest coś pomiędzy! Ciecz nienewtonowska, to substancja, która czasem zachowuje się jak ciało stałe, a czasem jak ciecz. A wszystko dlatego, że nie spełnia hydrodynamicznego prawa Newtona.
Zajęcia przygotowała i prowadziła pani Angelika Kobus.
PIKNIK RODZINNY

Dziękujemy za wspaniałe spotkanie. W dobrych humorach pożegnaliśmy lato. Słońce zabieramy na następne pory roku. Panie Małgosie zadbały o dobrą zabawę. Absolwenci zostali uwiecznieni na naszej kultowej kanapce.
Grochówka smakowała.


PIKNIK RODZINNY


Zapraszamy uczniów, rodziców, absolwentów i przyjaciół szkoły na PIKNIK RODZINNY - POŻEGNANIE LATA.
13.09.2019 r. godz. 16.00.
Kultowa kanapka jest już przygotowana do sesji fotograficznej.


NOWY ROK SZKOLNY ROZPOCZĘTY

Z radością witamy w naszej szkolnej rodzinie pierwszoklasistów. Niech nie opuszcza Was ciekawość świata.

Wszystkim uczniom życzymy radości w odkrywaniu tajemnic dorosłości.
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
93-267 Łódź, ul Deotymy 7 tel. : 42 6437781 tel.: 42 6437781
Konto: 49 1020 3378 0000 1802 0106 8758
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
93-267 Łódź, ul Deotymy 7 tel.: 42 6437781
Konto: 49 1020 3378 0000 1802 0106 8758
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Wróć do spisu treści