Zajęcia pozalekcyjne - Szkoła Krzysztofa Augustyniaka

Prywatna Szkoła Podstawowa Podstawowa
Krzysztofa Augustyniaka
Certyfikat MEN
Prywatna Szkoła Podstawowa
Krzysztofa Augustyniaka
Przejdź do treści

Zajęcia pozalekcyjne

Wszyscy mamy różne talenty i zdolności
Przygoda
Przeżyj z nami niezapomniane chwile  
Szkolna grupa młodych turystów pozwoli Wam poznać radość wspólnej wędrówki. Będziecie śpiewać turystyczne piosenki, spotkacie się z podróżnikami.
Nauczycie się topografii. Poznacie najbliższą okolicę naszej szkoły. Będziecie na pieszych rajdach w okolicach Łodzi.  Będziecie nocować w szkole zamienionej w górskie schronisko w czasie Nocy Turysty.

Twórczość
Czy chcesz poznać radość tworzenia?
Młodzi plastycy poszukują własnego artystycznego wyrazu. Tu poznacie różne techniki twórczości plastycznej. Będziecie rysować, malować i rzeźbić. Dowiecie się co to jest kompozycja plastyczna, kolaż  i  inne techniki artystyczne. Pomożecie w przygotowaniu wystroju szkoły oraz dekoracji naszych przedstawień.


Może chcesz poczuć tremę?  
Nasi aktorzy przygotowują w każdym roku kilka premier. Tu  nauczycie się pięknej dykcji, poznacie co to ruch sceniczny. Będziecie śpiewać, tańczyć i recytować. Bądźcie gotowi na przyjmowanie owacji i oklasków.

Nauka
Z nami rozwijaj swoje pasje
Macie tu do wyboru wiele kół przedmiotowych. Pod kierunkiem doświadczonych nauczycieli możecie wzbogacać  swoje wiadomości i umiejetności. Będziecie przygotowywani do udziału w konkursach przedmiotowych. Na kołach przedmiotowych odkryjecie fascynujący świat nauki, zmierzycie się z wyzwaniami stawianymi najlepszym.
  MATEMATYKA   kl. V   Andrzej   Rogowski                          poniedziałek    15.30 - 16.15
  MOVERS  przyg. do egzam. kl. III-IV   Marcelina Krenz        poniedziałek    14.40 - 15.25
  KANGUREK   matematyczno - logiczne kl. III-IV   Andrzej   Rogowski   poniedziałek    14.40 - 15.26
  MIŁOŚNIKOW   HISTORII   Marta   Rudnicka-Nowak              poniedziałek    14.40 - 15.25
  MATEMATYCZNE  kl. VII-VIII   Adam Komorowski             poniedziałek    15.30 - 16.15
  PLASTYCZNE  kl. I-IV   Małgorzata Sas                           poniedziałek    15.30 - 16.15
  DZIENNIKARSKIE   (gazetka szkolna)   Dariusz Cecuła        poniedziałek    15.30 - 16.15

  TEATRALNE   Małgorzata Sas                                               wtorek   14.40 - 16.15
  FIZYCZNE  kl. VII-VIII   Janina   Jakubowska                              wtorek   15.30 - 16.15
  PET   B1  przyg. do egzam.  Kl. VII-VIII   Jacek   Szychowski           wtorek   15.30 - 16.15
  BIOLOGICZNE  kl. V-VIII   Mirosława   Buchowicz                        wtorek   15.30 - 16.15
  KLUBOKAWIARENKA  (biblioteka)   Małgorzata   Bednarek            wtorek   14.40 - 15.25

  FLYERS   przyg. do egzam. kl V-VI   Marcelina Krenz                     środa    13.45 - 14.30
  FASCYNUJĄCY   ŚWIAT SZACHÓW   Marcelina Krenz                    środa    14.40 - 15.25
  JĘZYK   POLSKI  kl. V-VI   Honorata   Szadkowska                         środa    08.00 - 08.45
  CHEMICZNE   Angelika Kobus                                                środa    15.30 - 16.15
  PIŁKA   NOŻNA   Damian Matysiak                                            środa    14.40 - 16.15

  MAŁY   MASTERCHEF   Dariusz Cecuła                                       piątek   14.40 - 16.15
  TURYSTYCZNE    Małgorzata Sas                                            piątek   14.40 - 16.15
  DOOKOŁA   ŚWIATA (GEOGRAFICZNE)   Agata Łakomiak              piątek   14.40 - 15.25
  MALI   KODERZY (informatyczne kl. III - IV)   Angelika Kobus         piątek   15.30 - 16.15
  MALI   KODERZY (informatyczne kl. I - II)   Angelika Kobus            piątek   14.40 - 15.25

  TEATRALNE   W J. NIEMIECKIM  k. V-VIII   Aleksandra   Liskowicz
Sport
Sport jest ważny.
Jednym z głównych zadań szkoły jest  rozwój  emocjonalny i fizyczny uczniów. Wychowanie fizyczne kształtując nawyk aktywności fizycznej i troski o zdrowie.   
W naszej szkole po lekcjach możecie trenować na zajęciach z piłki nożnej z samoobroną oraz ćwiczyć judo.

Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
93-267 Łódź, ul Deotymy 7 tel. : 42 6437781 tel.: 42 6437781
Konto: 49 1020 3378 0000 1802 0106 8758
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
93-267 Łódź, ul Deotymy 7 tel.: 42 6437781
Konto: 49 1020 3378 0000 1802 0106 8758
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Wróć do spisu treści