Wojewódzkie konkursy przedmiotowe - Szkoła Krzysztofa Augustyniaka

Prywatna Szkoła Podstawowa Podstawowa
Krzysztofa Augustyniaka
Certyfikat MEN
Prywatna Szkoła Podstawowa
Krzysztofa Augustyniaka
Przejdź do treści

Wojewódzkie konkursy przedmiotowe

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe to najbardziej prestiżowe konkursy organizowane przez Kuratorium Oświaty.
Laureaci   konkursów są   zwolnieni z   części egzaminu   gimnazjalnego i przyjmowani
do   dowolnie wybranego liceum.   Finaliści, przy rekrutacji do liceum otrzymują dodatkowe punkty.

2019 r.

Laureaci:

Język polski
Patrycja Małecka III gim - przygotowana przez panią Honoratę Szadkowską

Język niemiecki
Jan Krawczyk VIb - przygotowany przez panią Aleksandrę Liskiewicz

Finaliści:

Język polski:
Dagmara Wyrwas, Katarzyna  Zabost kl. VIIIa, Milena Michałowicz, Marianna Szcześniewska, Jan Rudnicki , Julia Pytka kl. VIIIb , przygotowani przez panią Honoratę Szadkowską.
Wiktor Meuskl VIb - przygotowany przez pana Dariusza Cecułę

Język niemiecki

Kamil Gierula , Hubert Szadkowski kl. VIIIb - przygotowani przez panią Aleksandrę Liskowicz.

Matematyka

Bartłomiej Sęczkowski  kl. VIIIa - przygotowany przez panią Katarzynę Augustyniak-Kozłowską.

Wiedza o społeczeństwie

Jan Kozłowski III gim - przygotowany przez panią Marcelinę Krenz

2018 r.

Szkoła podstawowa

Laureaci:   
     
język   polski -  Nikola Badek kl. VIIa - Opiekun: p. Honorata   Szadkowska
historia -    Jakub Przybyłek kl. VIIb -    Opiekun: p. Marta   Rudnicka - Nowak
język   angielski -   Maksymilian Fuławka kl.   VIIb, Maksymilian Tęgi kl.   VIIa - Opiekun: p. Agnieszka   Jankowska
język   niemiecki  -   Nikola Badek kl. VIIa,  Hubert Szadkowski kl. VIIb - Opiekun: p. Aleksandra   Liskowicz,  Stanisław Mucha kl. VI -  Opiekun: p. Sabrina   Karwat

Finaliści:  
      
matematyka - Bartłomiej Sęczkowski   kl. VIIa, Jakub Przybyłek kl. VIIb, Jan Rudnicki kl.VIIb -  Opiekun: p. Katarzyna   Augustyniak-Kozłowska

GIMNAZJUM

Laureaci:   
     
język niemiecki  -    Zuzanna Sierocińska kl. II  - Opiekun: p. Sabrina Karwat
fizyka - Eryk Szatan kl. III - Opiekun: p. Janina Jakubowska

Finaliści:
       
fizyka  -  Marcin Plich kl. III - Opiekun: p. Janina Jakubowska
wiedza o społeczeństwie - Jan Kozłowski kl. II - Opiekun: p. Marcelina Krenz


2017 r.

Szkoła podstawowa

Laureaci:

język niemiecki - Hubert Szadkowski, Jakub Przybyłek, Jan Rudnicki (nauczycielka – Joanna Miksa)

Finaliści:

język angielski - Maksymilian Fuławka, Maksymilian Tęgi (nauczycielka - Agnieszka Janowska)
historia - Jakub Przybyłek (nauczycielka - Marcelina Krenz)

Gimnazjum

Laureaci:

język niemiecki - Zuzanna Kwapisz (nauczycielka – Joanna Miksa)
chemia - Zofia Mucha - (nauczycielka – Alina Jużyczyńska)

Finaliści:
chemia Kamil Gębarowski (nauczycielka – Alina Jużyczyńska)

2016 r.

Gimnazjum

Laureaci:

język niemiecki– Michał Szymański (nauczycielka - Joanna Miksa)
fizyka– Oskar Nowak (nauczycielka - Janina Jakubowska)
chemia - Krzysztof Koptas (nauczycielka - Alina Jużyczyńska)
        - Andrzej Zieliński (nauczycielka - Zdzisława Jaksa   2015r.)
informatyka– Adam Sałata (nauczycielka - Katarzyna Augustyniak-Kozłowska)

Finaliści:

chemia -  Oskar Nowak (nauczycielka - Alina Jużyczyńska)
biologia– Krzysztof Koptas (nauczycielka - Magdalena Stawicka)
wos - Oskar Nowak, Sylwia Drzewiecka (nauczycielka - Marcelina Krenz)

Do finału konkursów "Matematyka Moja Pasja" i "Fascynująca Fizyka" zakwalifikował się Oskar Nowak (nauczyciel - Adam Komorowski i Janina Jakubowska)

Szkoła Podstawowa

Laureaci:

język niemiecki - Zuzanna Sierocińska, Hanna Neugebauer
(nauczycielka - Joanna Miksa)

     Finaliści:

język polski– Hanna Neugebauer (nauczycielka - Dariusz Cecuła)
matematyka- Jan Kozłowski - (nauczycielka - Katarzyna Augustyniak-Kozłowska)
język angielski– Maksymilian Fuławka (nauczycielka - Agnieszka Jankowska)

2015 r.

Laureaci:

 Sabrina Vranjes - język niemiecki
 nauczycielka j. niemieckiego  - Joanna Miksa

 Julia Załęcka  - chemia
 Andrzej Zieliński - chemia
 nauczycielka chemii -  Zdzisława Jaksa   

Finaliści:  
 Julia Załęcka - język niemiecki
  nauczycielka j. niemieckiego  - Joanna Miksa

  Julia Załęcka - matematyka  
 nauczyciel matematyki - Adam Komorowski  

  Krzysztof Koptas- biologia
  Piotr Walendowski - biologia
  nauczycielka biologii -  Magdalena Stawicka

   Malwina Olejniczak - chemia  
   nauczycielka chemii -  Zdzisława Jaksa

2014 r.

Laureaci:
 Agata Estemberg  - chemia
 Jakub Pastusiak   - chemia
 Kamil Winer   - chemia
 nauczycielka chemii - Zdzisława Jaksa

 Karolina Ciarkowska - język niemiecki
Sabrina Vranjes  - język niemiecki
 nauczycielka j. niemieckiego- Joanna Miksa

Finaliści:
 Aleksandra Biegańska - język polski  
 nauczycielka języka polskiego - Honorata Szadkowska

 Sabrina Vranjes - język angielski
 nauczycielka języka angielskiego - Jacek Szychowski

 Gabriela Szubert - biologia
 nauczycielka biologii - Magdalena Stawicka   
dyplomy dla uczniów    listy gratulacyjne dla nauczycielkai

2013 r.

Laureaci:
 Maja Jabłońska  - język niemiecki
 nauczycielka języka niemieckiego - Joanna Miksa

 Jakub Gotlib - historia
 nauczyciel historii - Zbigniew Goszczyński

Finaliści:
 Jakub Gotlib - fizyka
 nauczycielka fizyki - Iwona Dębicka

 Piotr Nowak - wiedza o społeczeństwie
 Wiktor Olejniczak -   wiedza o społeczeństwie
 nauczycielka wiedzy o społeczeństwie - Marcelina Krenz
 
 Krzysztof Pilcicki - chemia
 Hubert Wojciechowski - chemia
 nauczycielka chemii - Zdzisława Jaksa

2012 r.      

Laureatka:
 Kalina Kieszniewska - język niemiecki
 nauczycielka języka niemieckiego - Joanna Miksa

                          
Finaliści:
 Kalina Kieszniewska -  język polski
 nauczycielka języka polskiego - Honorata Szadkowska

 Kalina Kieszniewska - język angielski
 nauczycielka języka angielskiego - Kamila Chorąziak

 Justyna Plich -  fizyka
 nauczycielka fizyki - Iwona Dębicka

 Kuba Kopytek - chemia
 nauczycielka chemii - Zdzisława Jaksa

2011 r.

Finalista:
 Wojciech Alwasiak -chemia
nauczycielka chemii - Zdzisława Jaksa

2010 r.

Laureat:
  Konrad Dziadek - język angielski
 nauczycielka języka angielskiego - Kamila Chorąziak

Finaliści:
Marcin Karpiński - język angielski
nauczycielka języka angielskiego - Kamila Chorąziak

Marcin Karpiński - chemia
nauczycielka chemii - Zdzisława Jaksa
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
93-267 Łódź, ul Deotymy 7 tel. : 42 6437781 tel.: 42 6437781
Konto: 49 1020 3378 0000 1802 0106 8758
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
93-267 Łódź, ul Deotymy 7 tel.: 42 6437781
Konto: 49 1020 3378 0000 1802 0106 8758
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Wróć do spisu treści