Wojewódzkie konkursy przedmiotowe - Prwatna Szkoła Podstawowa

Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Przejdź do treści

Wojewódzkie konkursy przedmiotowe


Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe to najbardziej prestiżowe konkursy organizowane przez Kuratorium Oświaty.
Laureaci   konkursów są   zwolnieni z   części egzaminu i przyjmowani do   dowolnie wybranej szkoły średniej.   Finaliści, przy rekrutacji otrzymują dodatkowe punkty.
2020 r.

Laureatka:

Język polski
Julia Sendacka - Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego. Uczennica pana Dariusza Cecuły.

Finaliści:

Język angielski
Robert Pietrzak, Julia Sendacka i Michał Suszyński - Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego. Uczniowie pana Jacka Szychowskiego.

Język niemiecki
Stanisław Mucha - Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Niemieckiego. Uczeń pani Aleksandry Liskowicz.


2019 r.

Laureaci:

Język polski
Patrycja Małecka III gim - przygotowana przez panią Honoratę Szadkowską

Język niemiecki
Jan Krawczyk VIb - przygotowany przez panią Aleksandrę Liskiewicz

Finaliści:

Język polski:
Dagmara Wyrwas, Katarzyna  Zabost kl. VIIIa, Milena Michałowicz, Marianna Szcześniewska, Jan Rudnicki , Julia Pytka kl. VIIIb , przygotowani przez panią Honoratę Szadkowską.
Wiktor Meuskl VIb - przygotowany przez pana Dariusza Cecułę

Język niemiecki

Kamil Gierula , Hubert Szadkowski kl. VIIIb - przygotowani przez panią Aleksandrę Liskowicz.

Matematyka

Bartłomiej Sęczkowski  kl. VIIIa - przygotowany przez panią Katarzynę Augustyniak-Kozłowską.

Wiedza o społeczeństwie

Jan Kozłowski III gim - przygotowany przez panią Marcelinę Krenz

2018 r.

Szkoła podstawowa

Laureaci:   
    
język   polski -  Nikola Badek kl. VIIa - Opiekun: p. Honorata   Szadkowska
historia -    Jakub Przybyłek kl. VIIb -    Opiekun: p. Marta   Rudnicka - Nowak
język   angielski -   Maksymilian Fuławka kl.   VIIb, Maksymilian Tęgi kl.   VIIa - Opiekun: p. Agnieszka   Jankowska
język   niemiecki  -   Nikola Badek kl. VIIa,  Hubert Szadkowski kl. VIIb - Opiekun: p. Aleksandra   Liskowicz,  Stanisław Mucha kl. VI -  Opiekun: p. Sabrina   Karwat

Finaliści:  
     
matematyka - Bartłomiej Sęczkowski   kl. VIIa, Jakub Przybyłek kl. VIIb, Jan Rudnicki kl.VIIb -  Opiekun: p. Katarzyna   Augustyniak-Kozłowska

GIMNAZJUM

Laureaci:   
    
język niemiecki  -    Zuzanna Sierocińska kl. II  - Opiekun: p. Sabrina Karwat
fizyka - Eryk Szatan kl. III - Opiekun: p. Janina Jakubowska

Finaliści:
      
fizyka  -  Marcin Plich kl. III - Opiekun: p. Janina Jakubowska
wiedza o społeczeństwie - Jan Kozłowski kl. II - Opiekun: p. Marcelina Krenz


2017 r.

Szkoła podstawowa

Laureaci:

język niemiecki - Hubert Szadkowski, Jakub Przybyłek, Jan Rudnicki (nauczycielka – Joanna Miksa)

Finaliści:

język angielski - Maksymilian Fuławka, Maksymilian Tęgi (nauczycielka - Agnieszka Janowska)
historia - Jakub Przybyłek (nauczycielka - Marcelina Krenz)

Gimnazjum

Laureaci:

język niemiecki - Zuzanna Kwapisz (nauczycielka – Joanna Miksa)
chemia - Zofia Mucha - (nauczycielka – Alina Jużyczyńska)

Finaliści:
chemia Kamil Gębarowski (nauczycielka – Alina Jużyczyńska)

2016 r.

Gimnazjum

Laureaci:

język niemiecki– Michał Szymański (nauczycielka - Joanna Miksa)
fizyka– Oskar Nowak (nauczycielka - Janina Jakubowska)
chemia - Krzysztof Koptas (nauczycielka - Alina Jużyczyńska)
       - Andrzej Zieliński (nauczycielka - Zdzisława Jaksa   2015r.)
informatyka– Adam Sałata (nauczycielka - Katarzyna Augustyniak-Kozłowska)

Finaliści:

chemia -  Oskar Nowak (nauczycielka - Alina Jużyczyńska)
biologia– Krzysztof Koptas (nauczycielka - Magdalena Stawicka)
wos - Oskar Nowak, Sylwia Drzewiecka (nauczycielka - Marcelina Krenz)

Do finału konkursów "Matematyka Moja Pasja" i "Fascynująca Fizyka" zakwalifikował się Oskar Nowak (nauczyciel - Adam Komorowski i Janina Jakubowska)

Szkoła Podstawowa

Laureaci:

język niemiecki - Zuzanna Sierocińska, Hanna Neugebauer
(nauczycielka - Joanna Miksa)

    Finaliści:

język polski– Hanna Neugebauer (nauczycielka - Dariusz Cecuła)
matematyka- Jan Kozłowski - (nauczycielka - Katarzyna Augustyniak-Kozłowska)
język angielski– Maksymilian Fuławka (nauczycielka - Agnieszka Jankowska)

2015 r.

Laureaci:

Sabrina Vranjes - język niemiecki
nauczycielka j. niemieckiego  - Joanna Miksa

Julia Załęcka  - chemia
Andrzej Zieliński - chemia
nauczycielka chemii -  Zdzisława Jaksa   

Finaliści:  
Julia Załęcka - język niemiecki
 nauczycielka j. niemieckiego  - Joanna Miksa

 Julia Załęcka - matematyka  
nauczyciel matematyki - Adam Komorowski  

 Krzysztof Koptas- biologia
 Piotr Walendowski - biologia
 nauczycielka biologii -  Magdalena Stawicka

  Malwina Olejniczak - chemia  
  nauczycielka chemii -  Zdzisława Jaksa

2014 r.

Laureaci:
Agata Estemberg  - chemia
Jakub Pastusiak   - chemia
Kamil Winer   - chemia
nauczycielka chemii - Zdzisława Jaksa

Karolina Ciarkowska - język niemiecki
Sabrina Vranjes  - język niemiecki
nauczycielka j. niemieckiego- Joanna Miksa

Finaliści:
Aleksandra Biegańska - język polski  
nauczycielka języka polskiego - Honorata Szadkowska

Sabrina Vranjes - język angielski
nauczycielka języka angielskiego - Jacek Szychowski

Gabriela Szubert - biologia
nauczycielka biologii - Magdalena Stawicka   
dyplomy dla uczniów    listy gratulacyjne dla nauczycielkai

2013 r.

Laureaci:
Maja Jabłońska  - język niemiecki
nauczycielka języka niemieckiego - Joanna Miksa

Jakub Gotlib - historia
nauczyciel historii - Zbigniew Goszczyński

Finaliści:
Jakub Gotlib - fizyka
nauczycielka fizyki - Iwona Dębicka

Piotr Nowak - wiedza o społeczeństwie
Wiktor Olejniczak -   wiedza o społeczeństwie
nauczycielka wiedzy o społeczeństwie - Marcelina Krenz
Krzysztof Pilcicki - chemia
Hubert Wojciechowski - chemia
nauczycielka chemii - Zdzisława Jaksa

2012 r.      

Laureatka:
Kalina Kieszniewska - język niemiecki
nauczycielka języka niemieckiego - Joanna Miksa

                         
Finaliści:
Kalina Kieszniewska -  język polski
nauczycielka języka polskiego - Honorata Szadkowska

Kalina Kieszniewska - język angielski
nauczycielka języka angielskiego - Kamila Chorąziak

Justyna Plich -  fizyka
nauczycielka fizyki - Iwona Dębicka

Kuba Kopytek - chemia
nauczycielka chemii - Zdzisława Jaksa

2011 r.

Finalista:
Wojciech Alwasiak -chemia
nauczycielka chemii - Zdzisława Jaksa

2010 r.

Laureat:
 Konrad Dziadek - język angielski
nauczycielka języka angielskiego - Kamila Chorąziak

Finaliści:
Marcin Karpiński - język angielski
nauczycielka języka angielskiego - Kamila Chorąziak

Marcin Karpiński - chemia
nauczycielka chemii - Zdzisława Jaksa
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka w Łodzi
93-267 Łódź,   ul. Deotymy 7         tel. +42 6437781      e-mail  szkola@pska.lodz.ids.pl          Konto szkoły:  49 1020 3378 0000 1802 0106 8758
Wróć do spisu treści