Wojewódzkie konkursy przedmiotowe - Szkoła Krzysztofa Augustyniaka

Prywatna Szkoła Podstawowa
Krzysztofa Augustyniaka
Łódź, Deotymy 7
Prywatna Szkoła Podstawowa
Krzysztofa Augustyniaka
Przejdź do treści
Certyfikat Ministerstwa Edukacji Narodowej

Wojewódzkie konkursy przedmiotowe

O szkole > Sukcesy
Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe to najbardziej prestiżowe konkursy organizowane przez Kuratorium Oświaty.
Laureaci   konkursów są   zwolnieni z   części egzaminu   gimnazjalnego i przyjmowani
do   dowolnie wybranego liceum.   Finaliści, przy rekrutacji do liceum otrzymują dodatkowe punkty.


2018 r.

Szkoła podstawowa

Laureaci:   
     
język   polski -  Nikola Badek kl. VIIa - Opiekun: p. Honorata   Szadkowska
historia -    Jakub Przybyłek kl. VIIb -    Opiekun: p. Marta   Rudnicka - Nowak
język   angielski -   Maksymilian Fuławka kl.   VIIb, Maksymilian Tęgi kl.   VIIa - Opiekun: p. Agnieszka   Jankowska
język   niemiecki  -   Nikola Badek kl. VIIa,  Hubert Szadkowski kl. VIIb - Opiekun: p. Aleksandra   Liskowicz,  Stanisław Mucha kl. VI -  Opiekun: p. Sabrina   Karwat

Finaliści:  
      
matematyka - Bartłomiej Sęczkowski   kl. VIIa, Jakub Przybyłek kl. VIIb, Jan Rudnicki kl.VIIb -  Opiekun: p. Katarzyna   Augustyniak-Kozłowska

GIMNAZJUM

Laureaci:   
     
język niemiecki  -    Zuzanna Sierocińska kl. II  - Opiekun: p. Sabrina Karwat
fizyka - Eryk Szatan kl. III - Opiekun: p. Janina Jakubowska

Finaliści:
       
fizyka  -  Marcin Plich kl. III - Opiekun: p. Janina Jakubowska
wiedza o społeczeństwie - Jan Kozłowski kl. II - Opiekun: p. Marcelina Krenz


2017 r.

Szkoła podstawowa

Laureaci:

język niemiecki - Hubert Szadkowski, Jakub Przybyłek, Jan Rudnicki (nauczycielka – Joanna Miksa)

Finaliści:

język angielski - Maksymilian Fuławka, Maksymilian Tęgi (nauczycielka - Agnieszka Janowska)
historia - Jakub Przybyłek (nauczycielka - Marcelina Krenz)

Gimnazjum

Laureaci:

język niemiecki - Zuzanna Kwapisz (nauczycielka – Joanna Miksa)
chemia - Zofia Mucha - (nauczycielka – Alina Jużyczyńska)

Finaliści:
chemia Kamil Gębarowski (nauczycielka – Alina Jużyczyńska)

2016 r.

Gimnazjum

Laureaci:

język niemiecki– Michał Szymański (nauczycielka - Joanna Miksa)
fizyka– Oskar Nowak (nauczycielka - Janina Jakubowska)
chemia - Krzysztof Koptas (nauczycielka - Alina Jużyczyńska)
        - Andrzej Zieliński (nauczycielka - Zdzisława Jaksa   2015r.)
informatyka– Adam Sałata (nauczycielka - Katarzyna Augustyniak-Kozłowska)

Finaliści:

chemia -  Oskar Nowak (nauczycielka - Alina Jużyczyńska)
biologia– Krzysztof Koptas (nauczycielka - Magdalena Stawicka)
wos - Oskar Nowak, Sylwia Drzewiecka (nauczycielka - Marcelina Krenz)

Do finału konkursów "Matematyka Moja Pasja" i "Fascynująca Fizyka" zakwalifikował się Oskar Nowak (nauczyciel - Adam Komorowski i Janina Jakubowska)

Szkoła Podstawowa

Laureaci:

język niemiecki - Zuzanna Sierocińska, Hanna Neugebauer
(nauczycielka - Joanna Miksa)

     Finaliści:

język polski– Hanna Neugebauer (nauczycielka - Dariusz Cecuła)
matematyka- Jan Kozłowski - (nauczycielka - Katarzyna Augustyniak-Kozłowska)
język angielski– Maksymilian Fuławka (nauczycielka - Agnieszka Jankowska)

2015 r.

Laureaci:

 Sabrina Vranjes - język niemiecki
 nauczycielka j. niemieckiego  - Joanna Miksa

 Julia Załęcka  - chemia
 Andrzej Zieliński - chemia
 nauczycielka chemii -  Zdzisława Jaksa   

Finaliści:  
 Julia Załęcka - język niemiecki
  nauczycielka j. niemieckiego  - Joanna Miksa

  Julia Załęcka - matematyka  
 nauczyciel matematyki - Adam Komorowski  

  Krzysztof Koptas- biologia
  Piotr Walendowski - biologia
  nauczycielka biologii -  Magdalena Stawicka

   Malwina Olejniczak - chemia  
   nauczycielka chemii -  Zdzisława Jaksa

2014 r.

Laureaci:
 Agata Estemberg  - chemia
 Jakub Pastusiak   - chemia
 Kamil Winer   - chemia
 nauczycielka chemii - Zdzisława Jaksa

 Karolina Ciarkowska - język niemiecki
Sabrina Vranjes  - język niemiecki
 nauczycielka j. niemieckiego- Joanna Miksa

Finaliści:
 Aleksandra Biegańska - język polski  
 nauczycielka języka polskiego - Honorata Szadkowska

 Sabrina Vranjes - język angielski
 nauczycielka języka angielskiego - Jacek Szychowski

 Gabriela Szubert - biologia
 nauczycielka biologii - Magdalena Stawicka   
dyplomy dla uczniów    listy gratulacyjne dla nauczycielkai

2013 r.

Laureaci:
 Maja Jabłońska  - język niemiecki
 nauczycielka języka niemieckiego - Joanna Miksa

 Jakub Gotlib - historia
 nauczyciel historii - Zbigniew Goszczyński

Finaliści:
 Jakub Gotlib - fizyka
 nauczycielka fizyki - Iwona Dębicka

 Piotr Nowak - wiedza o społeczeństwie
 Wiktor Olejniczak -   wiedza o społeczeństwie
 nauczycielka wiedzy o społeczeństwie - Marcelina Krenz
 
 Krzysztof Pilcicki - chemia
 Hubert Wojciechowski - chemia
 nauczycielka chemii - Zdzisława Jaksa

2012 r.      

Laureatka:
 Kalina Kieszniewska - język niemiecki
 nauczycielka języka niemieckiego - Joanna Miksa

                          
Finaliści:
 Kalina Kieszniewska -  język polski
 nauczycielka języka polskiego - Honorata Szadkowska

 Kalina Kieszniewska - język angielski
 nauczycielka języka angielskiego - Kamila Chorąziak

 Justyna Plich -  fizyka
 nauczycielka fizyki - Iwona Dębicka

 Kuba Kopytek - chemia
 nauczycielka chemii - Zdzisława Jaksa

2011 r.

Finalista:
 Wojciech Alwasiak -chemia
nauczycielka chemii - Zdzisława Jaksa

2010 r.

Laureat:
  Konrad Dziadek - język angielski
 nauczycielka języka angielskiego - Kamila Chorąziak

Finaliści:
Marcin Karpiński - język angielski
nauczycielka języka angielskiego - Kamila Chorąziak

Marcin Karpiński - chemia
nauczycielka chemii - Zdzisława Jaksa
 Konto: 49 1020 3378 0000 1802 0106 8758
KONTAKT
PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA
KRZYSZTOFA AUGUSTYNIAKA
UL. DEOTYMY 7
93-267 ŁÓDŹ
Tel. / fax:   42 6437781

E-mail:    szkola@pska.lodz.ids.pl

Wróć do spisu treści