Regulamin zachowania się uczniów w czasie przerw - Prwatna Szkoła Podstawowa

Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Przejdź do treści
REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW PODCZAS PRZERW

1. Bez zezwolenia nauczyciela nie wolno uczniom wychodzić poza teren budynku szkoły.
2. Na boisko szkolne można w czasie przerwy wychodzić jedynie w dni pogodne, przy temperaturze na zewnątrz nie niższej, niż 18°C – pod warunkiem, że na boisku znajduję się nauczyciele dyżurujący.
3. Uczniowie mają obowiązek podporządkować się poleceniom nauczycieli dyżurujących i uczniów dyżurnych.
4. Uczniom nie wolno otwierać okien na korytarzach i w toaletach, biegać po schodach, korytarzach i siadać na parapetach.
5. Zabronione są zabawy, które mogą grozić wypadkiem ucznia.
6. Uczniowie mają obowiązek przebywać na piętrze, na którym odbywały się lub będą się odbywać lekcje.
7. Teczki uczniów przebywających na korytarzu powinny być ustawione równo przy ścianie.
8. Uczniowie udający się do sklepiku szkolnego lub stołówki zobowiązani są do powrotu na miejsce przebywania swojej klasy niezwłocznie po sygnale dzwonka na lekcję.
9. W toaletach i na korytarzach należy zachować czystość. Opakowania po zakupach w sklepiku należy wyrzucać do kosza.
10. W toaletach uczniowie mogą przebywać jedynie w celu załatwienia potrzeb fizjologicznych oraz umycia rąk.


Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka w Łodzi
93-267 Łódź,   ul. Deotymy 7         tel. +42 6437781      e-mail  szkola@pska.lodz.ids.pl          Konto szkoły:  49 1020 3378 0000 1802 0106 8758
Wróć do spisu treści