Regulamin pełnienia dyżurów w czasie przerw - Prwatna Szkoła Podstawowa

Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Przejdź do treści

REGULAMIN PEŁNIENIA DYŻURÓW W CZASIE PRZERW

1. Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów zgodnie z harmonogramem wywieszonym w pokoju nauczycielskim.

2. Dyżur zaczyna się równo z dzwonkiem na przerwę. Nauczyciel pełniący dyżur powinien być na korytarzu nie później niż 30 sekund po dzwonku. Jeżeli prowadzi lekcję na godzinie poprzedzającej dyżur, powinien ją zakończyć równo z dzwonkiem i natychmiast udać się na korytarz.

3. Po dzwonku na lekcję na piętrze pozostaje jeden nauczyciel, który na tym piętrze ma następną jednostkę lekcyjną. Zdaje on swój dziennik nauczycielowi kończącemu dyżur i prosi o przyniesienie dziennika klasy, z którą będzie miał kolejną lekcję.

4. Nauczyciel mający zastępstwo za nieobecnego nauczyciela przejmuje na siebie także jego obowiązek dyżuru na przerwie. Jeżeli dyżury pokrywają się, ma obowiązek zgłoszenia tego dyrektorowi.

5. Zakres czynności nauczyciela podczas pełnienia dyżuru:
• dbałość o bezpieczeństwo młodzieży poprzez kontrolę realizacji przez uczniów regulaminu zachowania w czasie przerw,
• nadzór nad toaletami i ich wykorzystywaniem jedynie do właściwych celów,
• zgłaszanie rażących przejawów łamania dyscypliny wychowawcom danej klasy,
• reagowanie na wszelkie przejawy agresji i zagrożeń zdrowia, życia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły, informowanie o takich sytuacjach dyrekcji szkoły,
• dbałość o mienie szkoły: wszelkie przejawy dewastacji mienia należy po zakończeniu dyżuru zgłosić pracownikowi niepedagogicznemu piętra lub kierownikowi administracyjnemu. W miarę możliwości należy ustalić winnego powstałej szkody. W stosunku do uczniów, którzy poczynili te szkody i ich rodziców, wyciągnięte będą konsekwencje finansowe.

Pracownicy niepedagogiczni zobowiązani są do przebywania na wyznaczonych piętrach w czasie trwania lekcji i na przerwach.

Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka w Łodzi
93-267 Łódź,   ul. Deotymy 7         tel. +42 6437781      e-mail  szkola@pska.lodz.ids.pl          Konto szkoły:  49 1020 3378 0000 1802 0106 8758
Wróć do spisu treści