Regulamin boiska - Prwatna Szkoła Podstawowa

Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Przejdź do treści
Regulamin boiska

1. Boisko służy wyłącznie do zajęć sportowych i rekreacyjnych.

2. W czasie zajęć lekcyjnych uczniowie mogą korzystać z boiska wyłącznie
w zorganizowanych grupach pod opieką nauczyciela .

3. Uczniowie szkoły mogą korzystać z boiska wyłącznie w obuwiu sportowym, które należy zmieniać przed i po zajęciach .

4. Zabrania się wprowadzania na boisko psów i innych zwierząt domowych.

5. Na terenie boiska zabroniona jest jazda pojazdami silnikowymi i rowerami .

6. Zabrania się niszczenia ogrodzenia nawierzchni boiska i urządzeń
znajdujących się na terenie obiektu.

7. Dyrekcja szkoły nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione na boisku oraz za wypadki wynikające regulaminu z niestosowania się do powyższego regulaminu.


Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka w Łodzi
93-267 Łódź,   ul. Deotymy 7         tel. +42 6437781      e-mail  szkola@pska.lodz.ids.pl          Konto szkoły:  49 1020 3378 0000 1802 0106 8758
Wróć do spisu treści