Oświadczrnie opiekunów wycieczki - Prwatna Szkoła Podstawowa

Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Przejdź do treści
Oświadczenie

Zobowiązuję się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na wycieczkach i imprezach dla dzieci i młodzieży podczas:
klasowej wycieczki autokarowej do ...........................................................................................
zorganizowanej przez ..................................................................................................................
w dniu ..........................................................................................................................................

Opiekunowie wycieczki Kierownik wycieczki

(imiona i nazwiska oraz podpisy) (podpis)
.............................................................                                  .....................................................
.............................................................
.............................................................


Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka w Łodzi
93-267 Łódź,   ul. Deotymy 7         tel. +42 6437781      e-mail  szkola@pska.lodz.ids.pl          Konto szkoły:  49 1020 3378 0000 1802 0106 8758
Wróć do spisu treści