Nasza szkola - Prwatna Szkoła Podstawowa

Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Przejdź do treści

Misja

Misja szkoły
W dzisiejszych czasach  nie ma potrzeby motywowania dzieci do właściwego postępowania przez strach przed karą; dużo łatwiej można to osiągnąć poprzez nagradzanie, a także wykorzystanie tkwiącej w dzieciach zdrowej i naturalnej potrzeby spełnienia oczekiwań rodziców.   
( John Gray  "Dzieci są z nieba")
Tworzymy kameralną szkołę, w której szczególną uwagę  kładziemy na wysoki poziom nauczania w warunkach sprzyjających  indywidualnemu rozwojowi każdego ucznia.
Stwarzamy atmosferę pracy, radości poznania, zaufania i bezpieczeństwa.
Naszym celem jest rzetelne wyposażenie uczniów w wiedzę o człowieku i  społeczeństwie o kulturze, środowisku przyrodniczym, nauce, technice i  pracy. Absolwent naszej szkoły to osoba ambitna o rozpoznanych  umiejętnościach oraz utrwalonej wiedzy. Uczeń mający poczucie własnej  wartości, przygotowany do dalszej nauki.

Krzysztof Augustyniak
Krzysztof Augustyniak -  zaożyciel szkoły oraz jej organ prowadzący, zdobył gruntowną wiedzę o systemie oświaty i skutecznych metodach nauczania pracując wiele lat w łódzkich szkołach oraz na stanowisku starszego wizytatora Kuratorium Oświaty w Łodzi.  
Przed założeniem szkoły zapoznał się z programami nauczania i stylem pracy szkół niemieckich w Stuttgarcie, Ludwigsburgu i Wertcher , komunalnej szkoły duńskiej w Glamsbierg oraz niemieckojęzycznej szkoły w San Sebastian.
Nauczyciele dysponują bogatym zestawem najnowszych środków dydaktycznych, od najprostszych ciekawych zabawek logicznych, map, plansz, mikroskopów, poglądowych pomocy dydaktycznych do nauczania biologii, geografii, fizyki, sprzętu audiowizualnego dp sprzętu komputerowego. Wszystkie klasy wyposażone są w tablice multimedialne.
Szkoła pracuje od 28 lat. Jest jedną z pierwszych niepublicznych szkół w Łodzi. Nasi uczniowie i nauczyciele są laureatami wielu olimpiad
i prestiżowych konkursów.  Wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych lokują szkołę w gronie najlepszych łódzkich szkół. Wielu absolwentów szkoły studiuje na prestiżowych uczelniach w Polsce i za granicą.
Wszyscy nauczyciele posiadają bardzo dobre przygotowanie formalne i merytoryczne. Wielu nauczycieli wzbogaca swoją wiedzę na studiach podyplomowych.  Szkoła jest podstawowym miejscem pracy naszych nauczycieli.
Non scholae sed vitae discimus
Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia.
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka w Łodzi
93-267 Łódź,   ul. Deotymy 7         tel. +42 6437781      e-mail  szkola@pska.lodz.ids.pl          Konto szkoły:  49 1020 3378 0000 1802 0106 8758
Wróć do spisu treści