Misja szkoły - Szkoła Krzysztofa Augustyniaka

Prywatna Szkoła Podstawowa
Krzysztofa Augustyniaka
Łódź, Deotymy 7
Prywatna Szkoła Podstawowa
Krzysztofa Augustyniaka
Przejdź do treści
Certyfikat Ministerstwa Edukacji Narodowej

Misja szkoły

W dzisiejszych czasach  nie ma potrzeby motywowania dzieci do właściwego postępowania przez strach przed karą; dużo łatwiej można to osiągnąć poprzez nagradzanie, a także wykorzystanie tkwiącej w dzieciach zdrowej i naturalnej potrzeby spełnienia oczekiwań rodziców.    ( John Gray  "Dzieci są z nieba")
Tworzymy kameralną szkołę, w której szczególną uwagę  kładziemy na wysoki poziom nauczania w warunkach sprzyjających  indywidualnemu rozwojowi każdego ucznia.
Stwarzamy atmosferę pracy, radości poznania, zaufania i bezpieczeństwa.
Naszym celem jest rzetelne wyposażenie uczniów w wiedzę o człowieku i  społeczeństwie o kulturze, środowisku przyrodniczym, nauce, technice i  pracy. Absolwent naszej szkoły to osoba ambitna o rozpoznanych  umiejętnościach oraz utrwalonej wiedzy. Uczeń mający poczucie własnej  wartości, przygotowany do dalszej nauki.
         Krzysztof Augustyniak
Nauczyciele dysponują bogatym zestawem najnowszych środków dydaktycznych, od najprostszych ciekawych zabawek logicznych, map, plansz, mikroskopów, poglądowych pomocy dydaktycznych do nauczania biologii, geografii, fizyki, sprzętu audiowizualnego dp sprzętu komputerowego. Wszystkie klasy wyposażone są w tablice multimedialne.
Szkoła pracuje od 24 lat. Jest jedną z pierwszych niepublicznych szkół w Łodzi. Nasi uczniowie i nauczyciele są laureatami wielu olimpiad
i prestiżowych konkursów.  Wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych lokują szkołę w gronie najlepszych łódzkich szkół. Wielu absolwentów szkoły studiuje na prestiżowych uczelniach w Polsce i za granicą.
Wszyscy nauczyciele posiadają bardzo dobre przygotowanie formalne i merytoryczne. Wielu nauczycieli wzbogaca swoją wiedzę na studiach podyplomowych.  Szkoła jest podstawowym miejscem pracy naszych nauczycieli.

Dyrektor szkoły -  zdobył gruntowną wiedzę o systemie oświaty i skutecznych metodach nauczania pracując wiele lat w łódzkich szkołach oraz na stanowisku starszego wizytatora Kuratorium Oświaty w Łodzi.  
Przed założeniem szkoły zapoznał się z programami nauczania i stylem pracy szkół niemieckich w Stuttgarcie, Ludwigsburgu i Wertcher , komunalnej szkoły duńskiej w Glamsbierg oraz niemieckojęzycznej szkoły w San Sebastian.
 Konto: 49 1020 3378 0000 1802 0106 8758
KONTAKT
PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA
KRZYSZTOFA AUGUSTYNIAKA
UL. DEOTYMY 7
93-267 ŁÓDŹ
Tel. / fax:   42 6437781

E-mail:    szkola@pska.lodz.ids.pl

Wróć do spisu treści