Koło miłośników historii - Szkoła Krzysztofa Augustyniaka

Prywatna Szkoła Podstawowa Podstawowa
Krzysztofa Augustyniaka
Certyfikat MEN
Prywatna Szkoła Podstawowa
Krzysztofa Augustyniaka
Przejdź do treści

Koło miłośników historii

Zajęcia prowadzi p. Marcelina Krenz
Wykaz tematów koła zainteresowań realizowanych w szkolnym 2018/2019

MIŁOŚNICY HISTORII
Historia to świadek dziejów, źródło prawdy, życia, pamięci, mistrzyni życia, piastunka przeszłości i zwiastunka przyszłości – program koła historycznego dla klas IV-VI szkoły podstawowej

Cele edukacyjne:

1. Kształtowanie postaw patriotycznych.
2. Poznanie i zainteresowanie się kulturą i tradycjami własnego regionu i jej związkami z kultura narodową i europejską.
3. Kształtowanie świadomości własnej i narodowej oraz więzi opartych na wspólnocie historycznej, kulturowej i terytorialnej.
4. Przysposobienie do uczestnictwa w kulturze, dostrzeganie całości jej rozwoju i trwałości ludzkich osiągnięć.
5. Kształtowanie otwartości na różnorodność kultur i ludzkich postaw.
6. Kształtowanie umiejętności korzystania z dorobku kulturowego.
7. Wyposażenie w wiedze o człowieku, życiu i świecie z perspektywy tradycji i współczesności.
8. Przemycanie przeświadczenia, że w życiu człowieka najważniejsze znaczenie mają wartości takie jak: dobro, prawda, solidarność i poczucie sprawiedliwości.
9. Poznanie zasług wybitnych jednostek historycznych.
10. Prowadzenie działań mających na celu budzenie zainteresowań przedmiotem, rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów oraz podnoszenie poziomu wiedzy historycznej.

Kształtowanie następujących umiejętności:

1. Kształtowanie umiejętności korzystania z kronik, roczników, czasopism regionalnych i innych źródeł informacji.
2. Doskonalenie umiejętności obserwacji.
3. Doskonalenie umiejętności krytycznej i refleksyjnej analizy różnorodnych form prezentacji graficznej.
4. Doskonalenie umiejętności precyzji rozumowania przygotowujące do krytycznego odbioru bieżących informacji dotyczących życia społecznego.
5. Wyrabianie dociekliwości w celu ustalenia prawdy historycznej.
6. Kształtowanie umiejętności wyszukiwania związków przyczynowo-skutkowych.
7. Doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej w edukacji historycznej.
Przewidywane osiągnięcia uczniów:

1. Samodzielnie wykorzystują różnego rodzaju źródła do zdobywania interesujących ich informacji.
2. Odważnie przedstawiają własne poglądy i formułują opinie i wnioski.
3. Potrafią posługiwać się Internetem i innymi środkami multimedialnymi.
4. Potrafią oceniać fakty, wydarzenia i postacie historyczne, mając na uwadze różnorodne okoliczności dziejowe.
5. Oceniają  wiarygodność źródeł historycznych.
6. Aktywnie uczestniczą w różnego rodzaju dyskusjach na interesujące ich tematy,
7. Dobrowolnie wykonują zadania dodatkowe.
8. Wyrażają krytyczny stosunek do wszelkich przejawów nietolerancji, rasizmu i szowinizmu.


Propozycja tematów koła zainteresowań realizowanych w roku szkolnym 2017/2018
1. Ludwik Pasteur - współtwórca szczepień ochronnych.
2. U progu czasów nowożytnych. Wielkie odkrycia geograficzne.
3. Pierwsi zdobywcy Everestu - Edmund Hillary i Tenzing Norgay.
4. Maria Skłodowska - Curie - pierwsza laureatka Nagrody Nobla.
5. Podboje Aleksandra Wielkiego.
6. George Stephenson - "ojciec kolei żelaznych"
7. Kwestia ,,ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej” ukazana w filmie ,,Życie jest piękne”.
8. Program Apollo – seria amerykańskich lotów kosmicznych.
9. Zamach terrorystyczny  z 11 września 2001 roku.
10. Henry Ford – wprowadzenie ruchomej linii montażowej oraz techniki masowej produkcji.
11. ,,Był to wielki dzień sławy dla Polski (… )” – Bitwa o Monte Cassino.
12. Udział polskich matematyków w rozszyfrowaniu kodu Enigmy.
13. Historia II wojny światowej na Atlantyku.
14. Użycie bojowe samolotów Boeing B-17 Flying Fortress.
15. Karol Darwin - jeden z pierwszych badaczy ewolucji.
16. Isaac Newton - odkrywca zasad dynamiki.
17. Na linii ognia. Bitwa pod Gettysburgiem.
18. „Katyń. Ocalona pamięć”
19. Odkrycia Vitusa Beringa.
20. 13. poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych dotycząca zniesienia niewolnictwa.
21. Albert Einstein - jeden z największych fizyków-teoretyków XX wieku, twórca ogólnej
     i szczególnej teorii względności.
22. Eksterminacja narodu polskiego w czasie II wojny światowej.
23. Rotmistrz Witold Pilecki - zapomniany bohater obozu Auschwitz.
24. Postać księcia Józefa Poniatowskiego.
25. Titanic – nieuchronna katastrofa.
26. Kim był Aleksander Fleming?
27. Faraday i elektryczność.
28. Jan Karski - bohater narodu.
29. Bracia Wright i pierwszy lot samolotu.
30. Generał Romuald Traugutt, czyli dyktator z misją.
31. Analiza wybranych źródeł historycznych.
32. Łódź - krótka historia miasta.
33. Generał Maczek: ,,Bijcie się twardo, ale po rycersku (…)”
34. D-Day - lądowanie aliantów w Normandii.
35. Prawdziwa historia Robin Hooda.
36. Udział III Armii gen. Pattona w bitwie o Ardeny.
37. Musieli zwyciężyć – przebieg bitwy warszawskiej.
38. Działania wojenne na Pacyfiku podczas II wojny światowej.
39. Udział dywizjonów 302 i 303 w bitwie o Anglię.
40. Fragmenty dzieł Normana Davisa i ich analiza.
41. Udział Jana Pawła II w obaleniu komunizmu.
42. Gorzka chwała pod Arnhem
      

                                                                                                    Opracowała:  Marcelina Krenz                  

Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
93-267 Łódź, ul Deotymy 7 tel. : 42 6437781 tel.: 42 6437781
Konto: 49 1020 3378 0000 1802 0106 8758
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
93-267 Łódź, ul Deotymy 7 tel.: 42 6437781
Konto: 49 1020 3378 0000 1802 0106 8758
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Wróć do spisu treści