Koło języka angielskiego - Szkoła Krzysztofa Augustyniaka

Prywatna Szkoła Podstawowa Podstawowa
Krzysztofa Augustyniaka
Certyfikat MEN
Prywatna Szkoła Podstawowa
Krzysztofa Augustyniaka
Przejdź do treści

Koło języka angielskiego

Zajęcia prowadzi p. Jacek Szychowski
Tematy na zajęcia koła języka angielskiego dla uczniów klas 7, 8 - III gimnazjum.

Plan zajęć – kółko anglistyczne, rok szkolny 2017/2018

• Lekcja organizacyjna
• Czytanie ze zrozumieniem 1
• Transformacje zdań 1
• Transformacje wyrazów 1
• Dopasowywanie reakcji językowych 1
• Wiedza o kulturze krajów anglojęzycznych 1
• Czytanie ze zrozumieniem 2
• Transformacje zdań 2
• Dopasowywanie reakcji językowych 2
• Wiedza o kulturze krajów anglojęzycznych 2
• Czytanie ze zrozumieniem 3
• Transformacje zdań 3
• Transformacje wyrazów 3
• Dopasowywanie reakcji językowych 3
• Wiedza o kulturze krajów anglojęzycznych 4
• Podsumowanie informacji


Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
93-267 Łódź, ul Deotymy 7 tel. : 42 6437781 tel.: 42 6437781
Konto: 49 1020 3378 0000 1802 0106 8758
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
93-267 Łódź, ul Deotymy 7 tel.: 42 6437781
Konto: 49 1020 3378 0000 1802 0106 8758
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Wróć do spisu treści