koło języka angielskiego A. Jankowska - Szkoła

   
prywatna szkoła podstawowa
Krzysztofa Augustyniaka


Prywatna Szkoła Podstawowa
Przejdź do treści
Koło języka angielskiego - szkoła podst.
Zajęcia prowadzi p. Agnieszka Jankowska
Tematy na zajęcia koła języka angielskiego dla uczniów klas 4-6.

1. Interpretacja tekstów pisanych (zdania T/F, wyszukiwanie informacji szczegółowych)
2. Ćwiczenia gramatyczne (czasy, formy odczasownikowe).
3. Czas Past Simple i Past Perfect.
4. Tworzenie pytań do podkreślonych części zdań.
5. Przeciwieństwa (przymiotniki) -ćwiczenia leksykalne.
6. Wiadomości kulturowe o krajach anglojęzycznych.
7. Strona bierna.
8. Mowa zależna.
9. Praca z tekstem pisanym (Odpowiedzi na pytania, test wyboru)
10. Okresy warunkowe (0, 1 i 2 typu)
11. Poszerzanie słownictwa (człowiek, dom)
12.  Informacje geograficzne o krajach anglojęzycznych.
13. Wyrażenia idiomatyczne.
14. Praca z tekstem pisanym - dopasowywanie nagłówków.
15. Wyrażenia przyimkowe.
16. Wyrazy często mylone.
17. Tworzenie właściwych reakcji językowych.
18. Policzalność rzeczowników.
19. Tworzenie wypowiedzi ustnych.
20. Tradycje i święta krajów anglojęzycznych.
21. Poszerzanie słownictwa (szkoła, praca)
22. Czasowniki frazowe.
23. Tworzenie wypowiedzi ustnych.
24. Wiadomości historyczne o krajach anglojęzycznych.
25. Praca z tekstem - właściwa organizacja tekstu.
26. Słowotwórstwo - formy odczasownikowe i odrzeczownikowe.
27. Ćwiczenia leksykalne (życie rodzinne, żywienie)
28. Tworzenie wypowiedzi ustnych.
29. Wykorzystywanie wskazówek kontekstualnych.
30. Czasowniki modalne.
31. Rozwijanie słownictwa (zakupy, podróżowanie).
32. Czym są kolokacje?
33. Utrwalenie czasów teraźniejszych i przeszłych.
34. Wykorzystanie mediów w procesie uczenia się języka.
35. Podsumowanie pracy koła.

Opracowała:  Agnieszka Jankowska
Ostatnia aktualizacja:
_________________
Konto szkoły:   49 1020 3378 0000 1802 0106 8758        DO WAKACJI POZOSTAŁO >
Div w którym pojawi się odliczany czas
Wróć do spisu treści