Koło historyczne - Szkoła Krzysztofa Augustyniaka

Prywatna Szkoła Podstawowa Podstawowa
Krzysztofa Augustyniaka
Certyfikat MEN
Prywatna Szkoła Podstawowa
Krzysztofa Augustyniaka
Przejdź do treści

Koło historyczne

Zajęcia prowadzi p. Marta Rudnicka Nowak
Plan pracy kołka  w roku szkolnym 2018/2019

Koło młodego historyka
Cele edukacyjne:
poznanie warsztatu pracy historyka i nauk pomocniczych historii; rozwijanie i doskonalenie umiejętności myślenia historycznego; doskonalenie umiejętności pracy z różnymi źródłami historycznymi; rozwijanie umiejętności organizowania własnej pracy i korzystania z różnych źródeł informacji; zrozumienie związków między przeszłością a teraźniejszością; poznanie i zainteresowanie historią Polski i Łodzi; rozwijanie indywidualnych zainteresowań; przygotowanie młodzieży do konkursów historycznych.
Tematy:

O historii i pracy historyka – zajęcia wprowadzające.
Przypisy, bibliografie, indeksy – czyli kilka słów o książkach naukowych.
Czasopisma historyczne.
Historia Polski w malarstwie – quiz.
Gry historyczne – planszowe i terenowe.
O źródłach historycznych.
Fotografia – stare zdjęcia oraz Łódź na zdjęciach wczoraj i dziś;
Film – kroniki, dokumenty, film historyczny;
Źródła narracyjne – przygotowujemy wywiad ze świadkiem historii;
Karykatura, rysunek satyryczny, memy – historia na wesoło.
Nauki pomocnicze historii: - Antroponomastyka i toponomastyka – o nazwach ludzi i miejsc;
Archiwistyka – z wizytą w archiwum;
Bibliologia historyczna – o książce, czcionkach i bibliotekach;
Bronioznawstwo i munduroznawstwo – dzieje rozwoju uzbrojenia i munduru;
Chronologia – nauka o mierzeniu czasu;
Epigrafika – o czym mówią łódzkie cmentarze;
Genealogia – nauka o pokrewieństwie;
Geografia historyczna – historia ukazana na mapie;
Heraldyka – czy łatwo jest stworzyć herb?
Kostiumologia – dzieje ubioru;
Kryptografia – łamiemy szyfry;
Metrologia – w jaki sposób i czym mierzono oraz ważono;
Muzealnictwo – z wizytą w muzeum;
Nauka o znakach władzy i prawa – insygnia w herbie Orzeł Biały i nie tylko;
Numizmatyka – co mówią stare monety oraz historia ukryta na polskich banknotach;
Paleografia – w jaki sposób i czym pisano w przeszłości (czytamy rękopisy);
Prasoznawstwo – o czym możemy przeczytać w starych gazetach; -
Sfragistyka – nauka o pieczęciach (robimy pieczęć).

Oprac. Marta Rudnicka-Nowak
Ostatnia aktualizacja:
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
93-267 Łódź, ul Deotymy 7 tel. : 42 6437781 tel.: 42 6437781
Konto: 49 1020 3378 0000 1802 0106 8758
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
93-267 Łódź, ul Deotymy 7 tel.: 42 6437781
Konto: 49 1020 3378 0000 1802 0106 8758
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Wróć do spisu treści