koło fizyczne klasy VII - Szkoła

prywatna szkoła podstawowa
Krzysztofa Augustyniaka


Prywatna Szkoła Podstawowa
Przejdź do treści

koło fizyczne klasy VII

Młodzi fizycy kl VII
Zajęcia prowadzi p. Janina Jakubowska
Plan pracy kołka  dla klas VII  w roku szkolnym 2017/2018

Kółko fizyczne  - klasa VII
Na zajęciach uczniowie rozwiązują zadania doświadczalne, rachunkowe i problemowe, przy czym staram się w taki sposób dobierać tematykę zadań, aby ich rozwiązanie wymagało wykorzystania wiadomości z różnych działów fizyki. Na zajęciach kółka powinna panować dobra atmosfera, swoboda w samodzielnych twórczych poszukiwaniach. Uczniowie mogą pracować parami lub pojedynczo. Realizowane są zagadnienia związane z materiałem programowym oraz zagadnienia nie objęte programem nauczania. Zajęcia te pozwalają  poznać możliwości i zainteresowania poszczególnych uczniów, wydobywać je i rozwijać.

W czasie zajęć kółka przy okazji realizacji poszczególnych zagadnień warto poświęcić trochę czasu na zapoznanie uczniów z sylwetkami wybitnych fizyków, ich metodami pracy oraz ukazanie, jak kształtowały się wielkie teorię fizyczne. Przybliżenie sylwetek naukowców ma na celu zachęcenie uczniów do wytrwałej pracy.

Zajęcia kółka można urozmaicić, zapraszając na nie absolwentów szkoły – laureatów olimpiad fizycznych lub studentów kierunku fizyki, którzy poprowadzą część zajęć lub całe zajęcia, opowiedzą o swoich sukcesach olimpijskich lub o kierunku studiów.
Wiedza zdobyta na dodatkowych zajęciach z fizyki pozwala na dobre przygotowanie uczniów do olimpiad przedmiotowych, konkursów, jak również do egzaminu .


TREŚCI
1. Kinematyka.
• ruchy jednostajne i niejednostajne, prędkość średnia i chwilowa
• ruch jednostajnie przyśpieszony i jednostajnie opóźniony
2. Dynamika.
• zasady dynamiki, siła jako wielkość wektorowa
• składanie sił, ruch ciała z tarciem, siła tarcia
3. Pęd, zasada zachowania pędu.
• pojęcie pędu, zasada zachowania pędu
4. Energia wewnętrzna.
• ciepło właściwe substancji, ciepło parowania, ciepło topnienia w temperaturze wrzenia
• bilans cieplny
5. Praca, moc, energia.
• pojęcia pracy, mocy, energii potencjalnej i kinetycznej
• zasada zachowania energii mechanicznej
• sprawność elektrowni wodnej
6. Ciśnienie i siła wyporu.
• pojęcie ciśnienia, prawo Pascala, prawo Archimedesa
• pływanie ciał, siła wyporu, zależność ciśnienia w cieczach od głębokości
• gęstość ciał, przeliczanie jednostek gęstości










Tematyka zajęć

1. Zebranie organizacyjne:
• zapisy członków,
• zapoznanie z projektem planu pracy,
• omówienie wymagań do konkursów

2.  Zjawisko ruchu w przyrodzie:
• doświadczenia - ruchy jednostajne i przyśpieszone prostoliniowe,
• pomiar drogi, czasu, obliczanie prędkości

3. Obliczanie zadań i problemów z kinematyki ( 2 spotkania).


4. Podstawy mechaniki w doświadczeniach
• proste eksperymenty potwierdzające zasady dynamiki,

5. Słynni fizycy - twórcy mechaniki klasycznej.
• sylwetki Galileusza i I. Newtona,
• wektor siły i jego cechy,
7. Zadania i problemy z dynamiki.
(2 spotkania)

8. Zasada zachowania pędu.
• znaczenie zasad w fizyce,
• doświadczenia,
• zadania.

10. Zadania różne łączące ruch i jego przyczyny.

11. Energia wewnętrzna ciał:
• doświadczenia,
• przemiany energii,
• przekazywanie ciepła.

12. Zadania i problemy związane z przekazywaniem energii wewnętrznej -  bilans cieplny( 2 spotkania).


13. Praca, moc, energia:
• przemiany energii w przyrodzie,
• zasada zachowania energii,
• rozwiązywanie zadań i problemów.





14. Ciśnienie i siła wyporu( 2 spotkania):
• proste doświadczenia,
• sylwetka B. Pascala  i Archimedesa,
• prawo Pascala i Archimedesa
• siła wyporu, zależność ciśnienia od głębokości.


15. Poglądy uczonych na budową świata:
• wkład starożytnych filozofów w rozwój nauk przyrodniczych,
• współczesne poglądy,
• przygotowanie gazetki ściennej
• wyznaczanie gęstości -ćwiczenia

16.Rozwiązywanie testów z  konkursów   Pingwin,Panda
17.Tworzymy tematyczne prezentacje multimedialne
18.Szukamy stron internetowych poświęconych fizyce



Na  zajęciach będą wykorzystywane dostępne zbiory zadań ,zadania z konkursów fizycznych. Tematy mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb uczniów.

                                                                           Opracowała :Janina Jakubowska




Ostatnia aktualizacja:
_________________
Konto szkoły:   49 1020 3378 0000 1802 0106 8758        DO WAKACJI POZOSTAŁO >
Div w którym pojawi się odliczany czas
Wróć do spisu treści