koło fascnujący śwait szachów - Szkoła

prywatna szkoła podstawowa
Krzysztofa Augustyniaka


Prywatna Szkoła Podstawowa
Przejdź do treści

koło fascnujący śwait szachów

Fascynujący świat szachów
"Nauczcie dzieci grać w szachy, a o ich przyszłość możecie być spokojni." Paul Morphy

Fascynujący świat szachów - program kółka szachowego dla szkoły podstawowej

Korzyści wynikające z gry w szachy:

1. Szachy to królewska gra dostarczająca rozrywki.
2. Rozwija wyobraźnię.
3. Uczy logicznego myślenia i przewidywania.
4. Trenuje pamięć, spostrzegawczość, cierpliwość i wytrwałość.
5. Poprawia koncentrację.
6. Uczy umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji.
7. Poprawia umiejętności arytmetyczne.
8. Wyostrza zdolności językowe. (Szachy wzmacniają zdolności indywidualne dziecka, przez co wpływają pozytywnie na rozwijanie sfery językowej)

9. Uczy twórczego myślenia.
10. Wspomaga rozwój inteligencji emocjonalnej i umiejętności psychospołecznych.
11. Uczy determinacji, motywacji i sportowego zachowania.


Główne cele programu:

1. Ćwiczenie umiejętności logicznego myślenia poprzez poprawne stosowanie strategii szachowych.
2. Ćwiczenie pamięci podczas gry szachowej.
3. Wyuczenie nawyku skupienia uwagi podczas rozgrywki szachowej.
4. Wyzwolenie myślenia twórczego podczas samodzielnego wyboru akcji na szachownicy.
5. Zachęcenie dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu.
6. Kreowanie postaw godzenia się z porażką oraz stosowne reagowanie na zwycięstwo.
7. Ćwiczenie umiejętności przewidywania ruchów przeciwnika.
8. Wytrenowanie umiejętności najwyższego stopnia skupienia uwagi.


Przewidywane osiągnięcia uczniów:

1. Uczeń rozumie zapis szachowy. Odnajduje na szachownicy określone pola.
2. Uczeń zna nazwy i symbole poszczególnych bierek szachowych.
3. Zna miejsca ustawienia bierek oraz ich wartość.
4. Zna sposób poruszania się poszczególnych bierek po szachownicy.
5. Uczeń posiadł wiedzę dotyczącą podstawowych zasad gry np. mat kończy partię itd.
6. Rozumie i poprawnie posługuje się pojęciami takim jak: szach, pat i mat.
7. Zna trzy drogi obrony po zaszachowaniu króla.
8. Umie wykonać dwa rodzaje roszad oraz wie jakie warunki muszą być spełnione, aby ich dokonać.  
9. Rozumie pojecie ,,centrum”, stara się opanować je pionami.  
10. Uczeń umie rozpoznać, kiedy jego bierki są atakowane. W tych sytuacjach potrafi zapobiec stratom poprzez odejście lub obronę.
11. Stara się wyszukiwać tzw. materiał do zdobycia.
12. Uczeń rozpoznaje tzw. figury lekkie i ciężkie.
13. Stara się matować ciężkimi figurami.
14. Umie dać mata w jednym posunięciu w każdej pozycji na szachownicy.
15. Zna zasady dobrego rozpoczęcia partii szachowej.
16. Zna różnice pomiędzy debiutami otwartymi a zamkniętymi.
17. Zna podstawy wybranych debitów szachowych.

Propozycja tematów koła zainteresowań realizowanych w roku szkolnym 2018/2019

1. Szachownica, jej pola i opis
2. Z historii szachów: legendy i wiersze o szachach
3. Wojsko szachowe – król, wieża, goniec, hetman, skoczek, pionek (pozycja wyjściowa, cel gry)
4. Wartości materialne figur
5. Taktyka szachowa. Atak figur i pionków przeciwnika
6. Taktyka szachowa. Obrona przed atakiem przeciwnika
7. Roszada i warunki jej wykonania
8. Zasady prawidłowego wykonania bicia w przelocie i promocji pionka
9. Szach, przed którym nie można się obronić to mat
10. Jak rozpoczynać partię szachową?
11. Rozwiązywanie zadań szachowych. Mat w jednym posunięciu
12. Mat dwiema wieżami.
13. Proste techniki matowania (król z hetmanem)
14. Widełki – element taktyki szachowej
15. Związanie – element taktyki szachowej
16. Zakończenia partii szachowej
17. Remis w partii. Co zrobić by go uniknąć?
18. Zapis szachowy
19. Zasady dobrego rozpoczęcia partii szachowej.
20. Debiuty szachowe. Podstawowe pojęcie. Różnice pomiędzy debiutem otwartym a zamkniętym.
21. Debiuty otwarte. Partia włoska
22. Debiuty otwarte. Partia hiszpańska
23. Debiuty półotwarte. Obrona francuska
24. Debiuty zamknięte. Gambit hetmański
25. Obrona sycylijska
26. Mat szewski
27. Rozwiązywanie zadań szachowych
28. Szachy w literaturze i filmie. Fragment filmu i książki ,,Harry Potter i kamień filozoficzny”
29. Szachy w literaturze i filmie. Film krótkometrażowy ,,Gra Geriego”
30. Historyczne pojedynki szachowe. Kasparow i Karpow
31. Rozwiązywanie zadań szachowych. Próba rozwiązania zadań - Mat w dwóch posunięciach
32. Analiza pojedynku szachowego na diagramach  
33. Współczesne pojedynki szachowe


                                                                        
                                                                                              Opracowała:  Marcelina Krenz                  


Ostatnia aktualizacja:
_________________
Konto szkoły:   49 1020 3378 0000 1802 0106 8758        DO WAKACJI POZOSTAŁO >
Div w którym pojawi się odliczany czas
Wróć do spisu treści