Koło biologiczne - Szkoła Krzysztofa Augustyniaka

Prywatna Szkoła Podstawowa Podstawowa
Krzysztofa Augustyniaka
Certyfikat MEN
Prywatna Szkoła Podstawowa
Krzysztofa Augustyniaka
Przejdź do treści

Koło biologiczne

PLAN PRACY KOŁA BIOLOGICZNEGO
ROK SZKOLNY 2019/2020
KLASY 4 - 8
           Zajęcia przeznaczone są dla uczniów zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy przyrodniczej i chcących uczestniczyć w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.
Po realizacji zajęć uczeń:
           - dostrzega pozytywny i negatywny wpływ człowieka na przyrodę;
           - troszczy się o otaczające środowisko;
           - promuje zdrowy styl życia;
           - poszerza i uzupełnia wiedzę;
           - rozwija zainteresowania.
Metody: aktywne, czyli aktywizujące ucznia i nauczyciela z wykorzystaniem wielu ciekawych technik nauczania.
Formy pracy: indywidualna, zespołowa, grupowa; pozwalające uczniom wyjść z ławek a nauczycielowi zza biurka; twórcze, oparte na bezpośrednim doświadczaniu, wyzwalające emocje.
Z wykorzystaniem: scenariuszy własnych, gier dydaktycznych i zabaw opracowanych przez Ośrodek Działań Ekologicznych EKO-OKO z Warszawy, scenariuszy Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego „Ziarno” z Grzybowa, Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie i innych.
  1. ZAJĘCIA     W TERENIE
-  "Spacerkiem w Zielone"- spacer po najbliższej okolicy;
-    "Zielone odsłony, czyli niezastąpione spotkania dzieci z Naturą" – warsztaty w    terenie, pozwalające nawiązać więzi z przyrodą;
-          "W promieniach jesiennego słońca" - warsztaty w terenie;
-          "W promieniach wiosennego słońca" - warsztaty w terenie".
  1. WYSTAWY     O TEMATYCE PRZYRODNICZEJ WG USTALONEGO HARMONOGRAMU (TEMATYKA DO     UZGODNIENIA)
Do wyboru:
- Wystawa autorska zdjęć uczniów np. "Mój piękny ogród";
- Wystawa prac plastycznych np. "Pachnące krajobrazy";
- Wystawa "Z dynią w roli głównej";
- Wielkanocny wernisaż, czyli "W czym jajku do twarzy?" - wystawa ptasich jaj, kieliszków do jajek, ptasich piór oraz wielkanocnych dekoracji;
- Wystawa portretów Pani Wiosny, które zdobyły CERTYFIKAT ZIELONEGO DETEKTYWA W KONKURSIE.
  1. WARSZTATY     Z UDZIAŁEM ZAPROSZONYCH GOŚCI
Do wyboru:
     -    Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”;
     -    Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce;
     -     Fundacja Kocia Mama;
                 -     Uniwersytet Medyczny.
  1. UDZIAŁ     W KONKURSACH SZKOLNYCH I MIĘDZYSZKOLNYCH O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ ORAZ     PROZDROWOTNEJ ZGODNIE Z ZAINTERESOWANIAMI UCZNIÓW I PROPOZYCJAMI     KURATORIUM OŚWIATY I ŁCDNiKP W ŁODZI
Konkursy szkolne:
- Konkurs plastyczny "Ktokolwiek widział - ktokolwiek wie...zaginęła wiosna"- wykonanie portretu Pani Wiosny wg podanego rysopisu.
  1. AKCJE
- Sadzenie niezapominajek i innych roślin w ogródku szkolnym z okazji "ŚWIĘTA POLSKIEJ NIEZAPOMINAJKI" -  15 maja, w ramach ogólnopolskiej kampanii pod patronatem LOP.
  1. INNE:
Przykładowe tematy zajęć:
-       Tajemnica aromatów  i aromaterapia, czyli w świecie zmysłów;
-       "Czy Twój dom jest ekologiczny?, czyli edukacja ekologiczna w zaciszu     domowym";
-       "Podziel się z nami informacjami" – ciekawostki z uczniowskich teczek  i   zeszytów ekologicznych;
-       "Podajmy drzewom pomocną dłoń" – warsztaty twórcze;
-        Sprawdź, czy jesteś EKO – test ekologiczny;
-        Skarby w śmieciach, czyli rady na odpady;
-        Warsztaty promujące zdrowy styl życia i tematykę konsumencką;
-        Zajęcia relaksacyjno- koncentrujące "Krąg przyjaciół";
-        Prezentacje o tematyce przyrodniczej przygotowane przez uczniów;
-        Doświadczenia przyrodnicze.
                                                                                  Mirosława Buchowicz


Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
93-267 Łódź, ul Deotymy 7 tel. : 42 6437781 tel.: 42 6437781
Konto: 49 1020 3378 0000 1802 0106 8758
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
93-267 Łódź, ul Deotymy 7 tel.: 42 6437781
Konto: 49 1020 3378 0000 1802 0106 8758
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Wróć do spisu treści