Fascnujący śwait szachów - Szkoła Krzysztofa Augustyniaka

Prywatna Szkoła Podstawowa Podstawowa
Krzysztofa Augustyniaka
Certyfikat MEN
Prywatna Szkoła Podstawowa
Krzysztofa Augustyniaka
Przejdź do treści

Fascnujący śwait szachów

Zajęcia prowadzi p. Marcelina Krenz
Wykaz tematów koła zainteresowań realizowanych w szkolnym 2018/2019

        Fascynujący świat szachów - program kółka szachowego dla szkoły podstawowej

Korzyści wynikające z gry w szachy:

1. Szachy to królewska gra dostarczająca rozrywki.
2. Rozwija wyobraźnię.
3. Uczy logicznego myślenia i przewidywania.
4. Trenuje pamięć, spostrzegawczość, cierpliwość i wytrwałość.
5. Poprawia koncentrację.
6. Uczy umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji.
7. Poprawia umiejętności arytmetyczne.
8. Wyostrza zdolności językowe. (Szachy wzmacniają zdolności indywidualne dziecka, przez co wpływają pozytywnie na rozwijanie sfery językowej)

9. Uczy twórczego myślenia.
10. Wspomaga rozwój inteligencji emocjonalnej i umiejętności psychospołecznych.
11. Uczy determinacji, motywacji i sportowego zachowania.


Główne cele programu:

1. Ćwiczenie umiejętności logicznego myślenia poprzez poprawne stosowanie strategii szachowych.
2. Ćwiczenie pamięci podczas gry szachowej.
3. Wyuczenie nawyku skupienia uwagi podczas rozgrywki szachowej.
4. Wyzwolenie myślenia twórczego podczas samodzielnego wyboru akcji na szachownicy.
5. Zachęcenie dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu.
6. Kreowanie postaw godzenia się z porażką oraz stosowne reagowanie na zwycięstwo.
7. Ćwiczenie umiejętności przewidywania ruchów przeciwnika.
8. Wytrenowanie umiejętności najwyższego stopnia skupienia uwagi.


Przewidywane osiągnięcia uczniów:

1. Uczeń rozumie zapis szachowy. Odnajduje na szachownicy określone pola.
2. Uczeń zna nazwy i symbole poszczególnych bierek szachowych.
3. Zna miejsca ustawienia bierek oraz ich wartość.
4. Zna sposób poruszania się poszczególnych bierek po szachownicy.
5. Uczeń posiadł wiedzę dotyczącą podstawowych zasad gry np. mat kończy partię itd.
6. Rozumie i poprawnie posługuje się pojęciami takim jak: szach, pat i mat.
7. Zna trzy drogi obrony po zaszachowaniu króla.
8. Umie wykonać dwa rodzaje roszad oraz wie jakie warunki muszą być spełnione, aby ich dokonać.  
9. Rozumie pojecie ,,centrum”, stara się opanować je pionami.  
10. Uczeń umie rozpoznać, kiedy jego bierki są atakowane. W tych sytuacjach potrafi zapobiec stratom poprzez odejście lub obronę.
11. Stara się wyszukiwać tzw. materiał do zdobycia.
12. Uczeń rozpoznaje tzw. figury lekkie i ciężkie.
13. Stara się matować ciężkimi figurami.
14. Umie dać mata w jednym posunięciu w każdej pozycji na szachownicy.
15. Zna zasady dobrego rozpoczęcia partii szachowej.
16. Zna różnice pomiędzy debiutami otwartymi a zamkniętymi.
17. Zna podstawy wybranych debitów szachowych.

Propozycja tematów koła zainteresowań realizowanych w roku szkolnym 2017/2018

1. Pojęcia szachowe.
2. Historia szachów.
3. Wojsko szachowe – król, wieża, goniec, hetman, skoczek, pionek.
4. Bicie w przelocie i promocja pionka.
5. Wartość wojska.
6. Taktyka szachowa. Atak figur i pionków przeciwnika.
7. Taktyka szachowa. Obrona przed atakiem przeciwnika.
8. Dwa rodzaje roszady. Spełnienie warunków do wykonania roszady.
9. Szach, przed którym nie można się obronić to mat.
10. Rozwiązywanie zadań szachowych. Mat w jednym posunięciu.
11. Mat dwiema wieżami.
12. Matujemy hetmanem i królem.
13. Widełki – element taktyki szachowej.
14. Związanie – element taktyki szachowej.
15. Zakończenia partii szachowej.
16. Remis w partii.
17. Zapis szachowy.
18. Jak rozpocząć partię szachową?
19. Zasady dobrego rozpoczęcia partii szachowej.
20. Debiuty szachowe. Podstawowe pojęcie. Różnice pomiędzy debiutem otwartym a zamkniętym.
21. Debiuty otwarte. Partia włoska.
22. Debiuty otwarte. Partia hiszpańska.
23. Debiuty półotwarte. Obrona francuska.
24. Debiuty zamknięte. Gambit hetmański.
25. Obrona sycylijska.
26. Mat szewski.
27. Co to jest kodeks szachowy? Podstawowe pojęcia.
28. Zadania szachowe.
29. Szachy w literaturze i filmie. Fragment filmu i książki ,,Harry Potter i kamień filozoficzny”.
30. Szachy w literaturze i filmie. Film krótkometrażowy ,,Gra Geriego”.
31. Historyczne pojedynki szachowe. Kasparow i Karpow.
32. Rozwiązywanie zadań szachowych. Mat w dwóch posunięciach.
33. Analiza pojedynku szachowego na diagramach.  
34. Przykłady pojedynków szachowych (Erdos – Lichtner)
35. Przykłady pojedynków szachowych (Schulten – Horwitz)
36. Przykłady pojedynków szachowych (Conrad – Mayer)

                                                                      
                                                                                              Opracowała:  Marcelina Krenz    
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
93-267 Łódź, ul Deotymy 7 tel. : 42 6437781 tel.: 42 6437781
Konto: 49 1020 3378 0000 1802 0106 8758
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
93-267 Łódź, ul Deotymy 7 tel.: 42 6437781
Konto: 49 1020 3378 0000 1802 0106 8758
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Wróć do spisu treści